Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin yazım kılavuzu kullanma konusundaki tutum ve görüşleri

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin yazım kılavuzu kullanma konusundaki tutum ve görüşleri incelenmiş olup, çalışmanın temel amacı Türkçe dersinin temel kaynaklarından olan yazım kılavuzlarının Türkçe öğretmenleri tarafından kullanım sıklığını tespit etmek, Türkçe öğretmenlerinin yazım kılavuzlarına karşı tutum ve görüşleri belirleyip ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada Türkçe öğretmenlerinin tutum ve görüşlerini belirlemeye yönelik, veri toplama aracı olarak anket çalışması yapılmıştır. Veriler, Mardin merkez ilköğretimdeki 46 Türkçe öğretmeninden elde edilmiştir. Sonuç olarak Türkçe öğretmenlerinin yazım kılavuzuna yönelik tutumlarının gerekli; davranışlarının ise yazım kılavuzunu kullanmaya ve kullandırtmaya yönelik olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yazım hatalarını en aza indirgemek, Türkçeyi doğru kullanabilmelerini sağlamak için yazım kılavuzu kullanma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmalıdır.

Özet İngilizce :

In this study, attitudes and comments of Turkish Language teachers on use of Dictionary of Spelling is studied. The aim of the study is to identify the frequency of Dictionary of Spelling, which is one of the main sources of the Turkish Language lesson, among Turkish Language teachers and to analyse attitudes and comments of Turkish Language teachers on use of Dictionary of Spelling. For this purpose, survey as data collection techniqiue was carried to collect teachers' attitudes and comments. Datas were collected from 46 Turkish Language teachers in primary schools in Mardin city center. Consequently, it is identified that attitude to use of Dictionary of Spelling is "necessary" and behaviours is inclined to use regularly and to promote students's use. Use of Dictionary of Spelling should be made a habit for students to decrease faults in spellings and to use Turkish language correctly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :