Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumcu gerçekçi yönüyle suat derviş’in romanlarina bakiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

This study tittled as “A View to Suat DerviĢ‟s Novels From The Aspect of Socialist Realism” consist of three main parts. At first part tittled as The Era of Socialist Realism in Which DerviĢ Lived and Novel seeks the existence of Socialist Realist Novels in 1900 – 1940. At second part tittled as Classifying Suat DerviĢ‟s Novels, there is information of first and other copies, publishers and publishing dates of author were given. Besides at this part DerviĢ‟s two different writing era were
defined as Novels That are Written by Personal Sensitivities and Novels That are Written by Socialist Sensitivities. At last part tittled as General Character of Suat DerviĢ‟s Novels, the novels are being evaluated from the aspects of action, themes and expository features. At Conclusion part it‟s being concluded a general assesment about DerviĢ‟s role and socialist identity with in Turkish literature through her novels.

Özet İngilizce :

“Toplumcu Gerçekçi Yönüyle Suat DerviŞ‟in Romanlarına BakıŞ” isimli çalıŞma üç bölümden oluŞmaktadır; Suat DerviŞ‟in Bağlı Bulunduğu Dönem İçerisinde Toplumcu Gerçekçilik ve Roman adlı ilk bölüm, Türkiye‟de özellikle 1900 – 1940 yılları arasında “toplumcu gerçekçi” edebiyatın ve romanın varlığını irdelemektedir. Bu bağlamda yazarın ait olduğu dönemin roman anlayıŞı ve zihniyetinin genel çerçevesi çizildikten sonra romanlarında ve eleŞtirilerinde “toplumcu gerçekçi” tutum sorgulanmaktadır. Suat DerviŞ‟in Romanlarının Tasnifi baŞlıklı ikinci bölümde yazarın romanlarının yazım,
basım tarihleri ve yayınlandıkları yerler çerçevesinde künyeleri verilmekte; romanların diğer baskıları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu kısımda yazarın farklı anlayıŞlarla eser verdiği dönemler esas alınarak romanlar bireysel hassasiyetlerle yazılan romanlar ve toplumcu hassasiyetlerle yazılan romanlar olmak üzere iki grupta tasnif edilmektedir. Suat DerviŞ‟in Romanlarının Genel Karakteri baŞlıklı son bölümde, yazarın bütün romanları olayları, temaları ve anlatım özellikleri yönüyle değerlendirilmekte ve romanlardaki “toplumcu gerçekçi” yönelimin izleri sürülmektedir. Yazarın bireyci ve toplumcu olarak belirlenen iki ayrı döneminde romanlarının genel karakteri ortaya çıkarılmaktadır. Sonuç bölümünde Suat DerviŞ‟in romanları itibariyle “toplumcu” kimliği ve Türk Edebiyatındaki yeri hakkında bir değerlendirmeye varılmaktadır.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :