Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The origins of art

Yazar kurumları :
Avrasya Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü1
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

In this work, the origins of art are being questioned. Since the beginning of the humankind and especially after using the hands as a tool, men have created many works of art consciously or not. Inthe primitive ages, the tribe magicians were known with their ability to create some statues or spells fora fruitful hunting or wellness of the tribe itself. Or in the Middle Ages, the artists of that time have created art to hail the religion. When we criticize the first pieces of art with our current knowledge of art history, we will fall into a big trap. Therefore, it is important to acknowledge the social, economic and political conditions of the time periods in which the pieces of art were created. This article tries to analyze that process.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmada sanatın kökenleri araştırılmaktadır. Ġnsanlığın başlangıcından ve de özellikle ellerin alet olarak kullanılmaya başlanmasından bu yana insanoğlu bilinçli ya da bilinçsiz olarak pek çok sanat eseri üretmiştir. Ilkel çağlarda kabile büyücüleri, bereketli bir avlanma ya da kabilenin iyiliği için heykel veya büyü yapma yetenekleriyle bilinirlerdi. Benzer bir şekilde Ortaçağ’da sanatçılar dini yüceltmek için eserler verirlerdi. Sanatın erken dönem ürünlerini günümüz sanat tarihi bilgimizle yorumlarsak, büyük bir hataya düşmüş oluruz. Bu nedenle sanat eserinin üretildiği dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarını bilmek oldukça önemlidir. Bu makale söz konusu süreci analiz etmeye çalışmaktadır

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :