Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of computer assisted teaching methods on student success when teaching grammar in german lessons

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

The  purpose  of  this  study  is  to  compare  the  effect  of  Computer  assisted  education  on  the students following first grade students of Çukurova University, Department of Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik  in  “Deklination  von  Adjektiven”  with  the  students  learning  the  same  unit  with  classical teaching method. In this study  was an experimental design implemented and performed during 2009-2010  educational year  fall semester. There were 63 students in the control group and 68 students in the experimental  group.  The  application  period  of  the  research  lasted  for  4  weeks.  Classical  teaching method was carried on in the control group class and in the class of  experimental group grammatical education  based  on  Computer-based  instruction  with  the  software  “Tell  Me  More”.    When  the  study came to an end, both groups were given the above mentioned 55-question test and told to answer the questions.  While  the  questions  were  being  prepared,  the  unity  of  the  subject  was  taken  into consideration.  The research has revealed that the computer supported teaching is more effective on the student success in the grammatical subjects than the traditional teaching methods. It is such a way that it enlivens the learning medium with audio and visual materials. Thuscourses  become more enjoyable and fun, making the student interest, motivation andparticipation rise. Besides, it helps lessen the individual differences and accelerate the learning process according to the cognitive characteristics of the student.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli öğretimin Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin “Deklination von Adjektiven” konusunu öğr enmeleri üzerine olan  etkisini  klasik  öğretim  yöntemleriyle  karşılaştırmaktır.  Bu  çalışmada  deneysel  çalışma  modeli kullanılmıştır  ve  2009-2010  eğitim-öğretim  yılı  güz döneminde  gerçekleştirilmiştir.  Kontrol  grubunda 63, deney grubunda ise 68 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Kontrol grubunda  gramer  öğretimi  klasik  öğretim  yöntemleri  ile  yapılırken,  deney  grubunda  “Tell  Me  More” adlı yazılımla bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Çalışma sona erdiğinde her iki gruba da 55 soruluk çoktan  seçmeli  test  ve  boşluk  doldurma  verilerek  yanıtlamaları  istenmiştir.  Sorular  hazırlanırken konunun  bütününü  kapsamasına  dikkat  edilmiştir.  Araştırma  sonunda  bilgisayar  destekli  öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre işlenen dilbilgisi konularında öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir.  Bilgisayar Destekli Eğitim, eğitim-öğretim ortamına renk katan, görsel ve işitsel unsurlarla  bireysel  farklılıkları  en  aza  indirgememizi  sağlayan  bir  modeldir.  Bu  yöntem  hem  dersin işlenmesini  zevkli  hale  getirerek  öğrenci  katılımını  artırmakta  hem  de  öğrencilerin  motivasyonunu artırmaktadır.   Bunun  yanında  öğrencilerin  algılama  düzeylerine  göre  öğrenme  sürecini hızlandırabilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :