Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The education status of population in turkey according to geographical regions

Yazar kurumları :
İnönü Universitesi1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to investigate “The education situation of population in Turkey according to  regions”.  There  need  an  educated  population  of  society  in order  to  plan  the  future  of  a  country, therefore,  societies,  which  want  to  adapt to  the  modern  world,  aim  to  reach  the  quality  population having of knowledge and experience. The education situation of Turkey  was  not good in  the early  years of the Republic  of Turkey, hence it was realized by Atatürk, who founded the Republic of Turkey , that education reforms should be done.  The  Republic  of Turkey,  which  aimed  to  take  the  place  in  the  modern  world,  completely demolished  old  education  system,  and  built  contemporary  education  system instead  of  them.   While literacy rate of Tur key was approximately 10 % in 1927, that rate advanced 88% in 2010. In this study ,educational characteristics of geographic regions in Turkey were determined using the statistics of  TSIand MapInfo CBS. Besides, we  analyzed  the effect of social and environmental factors on literacy in Turkey. 

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı  bölgelere  gore  Türkiye  nüfusunun  eğitim  durumunu  araştırmaktır.  Bir ülkenin  geleceğini  planlamak  için  toplum  eğitimli  nüfusa  ihtiyaç  duyar.  Modern  dünyaya  uyum sağlamak isteyen toplumlar, bilgi ve deneyime sahip nitelikli nüfusa ulaşmayı amaçlar. Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  Türkiye’nin  eğitim  durumu  iyi  değildi.  Türkiye  Cumhuriyeti’nin kurucusu  Atatürk,  durumun  farkındağında  olduğundan  bir dizi  eğitim reformu  gerçekleştirdi.  Modern dünyada  yerini  almayı  amaçlayan Türkiye  Cumhuriyetinde  eski  eğitim  sistemi  değiştirildi  ve  modern eğitim  sistemi uygulandı.  1927  yılında  toplumun  okuryazarlık  oranı %  10  iken,  bu  oran  2010  yılında %88’e  ulaştı.  Bu  çalışmada  Türkiye  Istatistik  Kurumu  ve  Malatya  İl  Milli  Eğitim  istatislerinden yararlanılarak bölgelere göre Türkiye’nin eğitim durumu ve bunda etkili olan sosyal ve ekonomik etkiler analiz edildi. Elde edilen sonuçlar MapInfo CBS ile haritalandı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :