Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tefsir ilmine ilham kaynaği olan sahih hadislerin sihhati konusundaki incelikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Adopted the basic food source for the works of Tafsir Hadiths solvency of our research, brings an intense effort. After a lot of research phases are considered authentic hadith, again in terms of sanad and the text to identify defects, increases the importance of research and the number of persons engaged in that business, making a rare task. Do not present authentic hadiths investigating this aspect, linked to commentary  at  the same  time,  this  branch  of  science  literature,  "İlelü'l-Hadith"  is  called.  This  is  the importance of science, the scientific work done in this regard personalities, reliability contribution to the science of tafsir and hadith to demonstrate the conviction that today will be a benefit okutanlara read and study these sciences make up the core.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tefsir  eserlerinin  temel  besin  kaynağı  kabul  edilen  hadislerin  sıhhatini  araştırma,  yoğun  bir çabayı beraberinde getirir. Birçok araştırma evrelerinden geçtikten sonra sahih kabul edilen ha dislerin tekrar sened ve metin yönünden kusurlarının tespit edilmesi, araştırmanın önem derecesini arttıran ve o işle uğraşan kişilerin sayılarını nadir hale getiren bir iştir. Sahih hadisleri bu yönüyle ele alıp araştıran, aynı zamanda tefsirle bağlantılı olan bu bilim dalına literatürde “İlelü’l- Hadis” denir. Bu ilmin önemini, bu  konuda  çalışma  yapmış  ilmi  şahsiyetleri,  tefsir  ve  hadis  ilmine  güvenirlilik katkılarını  ortaya koymak, günümüzde bu ilimleri okuyan ve okutanlara fayda teşkil edeceği kanaati çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :