Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihî süreç içerisinde türk toplumunda ve devletlerinde kadinin yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
867
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the importance of the place and the subject of women in Turkish society has been seen in historical perspective. Therefore, the role of women in Turkish society, the pre-Islamic, Seljuk and Ottoman periods, role and importance of women in Turkish society are examined. In addition, the place of women in society and about the importance of living in different regions to be compared with other countries for the purpose of the information provided. After the Turkish people in Anatolia under the terms of the transfer Ahi organization established to educate Turkish men to be employed, provided the one hand, on the other hand are they trained to teach the properties of being a good citizen. Sisters organization of the Anatolian Turkish men as they grow Ahi organization established in the Turkish women, especially daughters, are prepared in the future.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türk toplumunda kadının yeri ve önemi konusuna tarihi perspektiften bakılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden İslam öncesi Türk toplumunda kadının rolü, Selçuklu ve Osmanlı devri Türk toplumunda kadın yeri ve önemi incelenmiştir. Ayrıca farklı coğrafyalarda yaşayan kadınların toplumdaki yeri ve önemi hakkında da diğer ülkelerle mukayese edilmesi amacıyla bilgiler verilmiştir. Türk insanı Anadolu‟ya geldikten sonra devrin şartları gereği Ahilik teşkilatını kurarak Türk erkeklerini eğiterek bir yandan meslek sahibi olmalarını sağlamış diğer yandan iyi vatandaş olmanın özelliklerini öğreterek yetiĢtirdikleri görülmektedir. Ahilik teşkilatı içerisinde Türk erkeklerini yetiştirdikleri gibi Anadolu bacıları teşkilatını kurarak da Türk kadınlarını kızlarını da geleceğe hazırladıkları özellikle belirtilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :