Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son dönem divan edebiyatı tartışmalarında basın

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Divan edebiyatı ile ilgili tartışmalar, Tanzimat döneminde Osmanlı aydınlarının Batı‟yı daha iyi tanımaları ve Batı edebiyatından etkilenmeleri ile başlamıştır. Serveti Fünûn döneminde de devam etmiş olan bu tartışmalar; Cumhuriyet döneminde güncelliğini korumuş ve günümüze kadar da devam edegelmiştir. Son dönemde meydana gelen ve basına da yansıyan divan edebiyatının liselerde öğretimi ile ilgili tartışma, "Milliyet Gazetesi Örneği" bağlamında ele alınarak gazetelerin bu tartışmaya bakışı irdelenmiştir. Tartışmanın başladığı tarihten itibaren Milliyet Gazetesi arşivi incelenmiş ve makalede divan edebiyatı tartışmaları kronolojik sıra ile ele alınmıştır. 2001 yılında başlayan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu‟nun açıklaması ile gün yüzüne çıkan ve gazetelerin de katıldığı son dönem tartışmaları ile ortaya çıkan görüşleri belirlemek çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Discussions on divan (Court) literature began with the Tanzimat Period in which Ottoman intellectuals started to get acquainted with and to be influenced by Western literature; continued in the Serveti Fünûn and Republican periods; and have continued up to now. In this article, the view of press on recent discussions on divan literature instruction in high schools has been addressed in the case of Daily Milliyet. The archives of Daily Milliyet were examined from the first date of the discussion. Divan literature discussions were handled in chronological order. Identifying the views that emerged with the so-called recent discussions, that started in 2001 and became popular with the comments of Metin Bostancıoğlu, Minister of National Education; and that the newspapers have also contributed, is the basic aim of this work.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :