Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son bin yilda doğu ve bati medeniyetlerinin iktisadi yapilarinin değişimi üzerine bir deneme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Air Force Academy1
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

Ottoman Empire, one of the longest ruling empires of the history, has affected its area and the whole world during the timeline of its foundation in 13th century to its ending in 20th century. Ottoman Empire was always a target for the West due to its mission and continued relationships with the West from its foundation to ending. Developing Europe has invaded new countries and never gave up the habit of seeing Ottoman Empire as a rival. Ottoman Empire, on the other hand, was far from seeing the early developments in the West. Lately, although, serious developments were taken and tried to close the gap between, the awared hostile powers in the West did not give such an opportunity.

Özet İngilizce :

Osmanlı Devleti kurulduğu XIII. yüzyıldan sona erdiği XX. asra kadar dönem içinde bölgesini ve tüm dünyayı etkileyen tarihin en uzun ömürlü devletlerinden biri olmuştur. Osmanlı Devleti temsil ettiği misyon itibariyle daima Batının hedefi olmuş ve kuruluşundan yıkılıncaya kadar Batı ile iliĢkileri devam etmiĢtir. Gelişen Avrupa kendine sömürüler edinmiş ve Osmanlı Devleti’ni de önünde bir engel olarak görme alışkanlığını hiç bırakmamıştır. Osmanlı Devleti ise Batıdaki gelişmeleri ilk dönemlerde anlamaktan uzak kalmıştır. Son zamanda ciddi atılımlar yapılmıĢ arada oluĢan farkın kapatılması konusunda çalıĢmalar yapılmışsa da durumun farkında olan Batılı düĢman güçler buna fırsat vermemiĢtir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :