Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisi öğretimġine ilġşkin görüşleri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Critical  thinking  skills  and  development  of  critical  thinking  skills  are  important today.  Thus teachers  should incorporate critical thinking skills  into the lessons to imparting  critical thinking skills to their  students.  Effective  teachers  engage students  in  various  learning  activities  which  encourage  the student  to think critically.  Teachers'  views  about critical thinking may have impact engage students in  critical  thinking.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  classroom  teachers’  views  on  the development of critical thinking skills. Thus teachers should incorporate critical thinking skills into the lessons  to imparting  critical thinking skills to student. This research was a qualitative research in which phenomenology technique was used. The research was carried out with 15 classroom teachers working in Ağrı Center. Data was collected through semi-structured interview technique and analyzed through descriptive  analysis  technique for  this  research.  Descriptive  statistics  are  used  to  analyze  the  data. According to the results, classroom teachers’ views on critical thinking skills are that it is important and it  can  be  taught.  They  found  insufficient  primary  education  programs  in  the  development  of  critical thinking skills. The classroom teachers believe that developing of the critical thinking skills should plan with  lessons  which are  Turkish,  Life  Science  and  Social  Studies.  They  prefer  discussion,  six  hat thinking, question -answer, brain storming, case, drama for develop critical thinking skills. It is identified that  classroom  teachers have  problems  to  develop  critical thinking  skills  due  to  crowded  classes,  the inadequacies of primary school curriculum, the intensity of the curriculum.

Özet İngilizce :

Eleştirel düşünme becerisi ve eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi günümüzde büyük biröneme  sahiptir.  Bu  nedenle  öğretmenler  öğrencilerine  eleştirel  düşünme  becerisini  kazandırmak  içinderslerinin  eleştirel  düşünme  becerisini  kapsaması  gerekmektedir.  Etkili  öğretmenler,  eleştireldüşünmeye  teşvik  edici  öğrenme  etkinlikleri  ile  öğrencilerini  cesaretlendirmektedir.  Öğretmenlerineleştirel  düşünme  becerisi  hakkındaki  düşünceleri  öğrencilerini  eleştirel  düşünmeye  teşvik  etmelerini etkileyebilir.  Araştırmanın  amacı,  sınıf  öğretmenlerinin  eleştirel  düşünme  becerisinin  geliştirilmesine ilişkin  görüşlerini  belirlemektir.  Araştırmada  nitel  araştırma  desenlerinden  olgu  bilim  yöntemikullanılmıştır. Çalışmanın verileri Ağrı ili merkez ilçesinde  bulunan seçkisiz olarak belirlenen 3  okulda görev  yapan  15  sınıf  öğretmeniyle  yapılan  görüşmeler  sonucunda  elde  edilmiştir.  Öğretmenlerin görüşlerinin  derinlemesine  ortaya  çıkarılması  amacıyla  nitel  veri  toplama  yöntemlerinden  yarı yapılandırılmış  görüşme  tekniği  kullanılmıştır.  Verilerin  analizinde  betimsel  analiz  yapılmıştır. Çalışmanın  sonucunda  öğretmenlerin  eleştirel  düşünme  becerisini  öğretilebilir  ve  önemli  buldukları,öğrencilerine  kısmen  kazandırdıkları,  eleştirel  düşünme  becerisini  geliştirme  konusunda  ilköğretim programlarını  yetersiz  buldukları, derslerle  birlikte  planlanmasını  uygun  buldukları,  eleştirel  düşünme becerisini geliştirmek için özellikle Türkçe, Hayat  Bilgisi ve Sosyal  Bilgiler derslerini tercih ettikleri,Yöntem ve teknik olarak özellikle tartışma, altı şapkalı düşünme, soru-cevap, beyin  fırtınası, örnek olay ve  drama  yöntemlerini  tercih  ettikleri  görülmektedir.  Öğretmenlerin  eleştirel  düşünme  becerisinin geliştirilmesinde daha çok sınıfların kalabalık olması, ilköğretim programının yetersizliği ve müfredatın yetiştirilememesinden dolayı sorun yaşadıkları tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :