Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this research is to examine prospective primary school teachers’ self-efficacy beliefs toward mathematics teaching according to some variables and to determine whether or not there is  a  significant relationship  between  their  self-efficacy  beliefs  toward mathematics  teaching  and their mathematics  anxiety.  The  data  of  this  study  were  gathered  by  “Self-Efficacy  Beliefs  toward Mathematics  Teaching  Scale  (SBTMTS)”  and  “Mathematics  Anxiety  Scale  (MAS)”.  Survey  method was  taken as basis in the research.  The study was conducted with 216 prospective teachers studying at the department of primary school education in a university.   Quantitative techniques were used to gather, analyze and interpret the data.When the data have been analyzed, it has been observed that their selfefficacy beliefs toward mathematics teaching are at a mid-level. It has been determined that there is no significant  difference  of  their  self-efficacy  beliefs  toward  mathematics teaching  according  to  their genders,  high  school  which  they  graduated  from and  their  class-level.  Furthermore,  it  has  been determined that there is no significant relationship among self-efficacy  beliefs  of prospective primary school teachers  toward  mathematics  teaching,  their  mathematics  anxiety  and  high school  degree.  In addition,  the  results  of  the  study  have  been  discussed  by comparing  it  with  literature.  Then,  some suggestions  have been  presented for the  researchers who are interested in  self-efficacy  beliefs toward mathematics teaching and mathematics anxiety .

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı  sınıf  öğretmeni  adaylarının  matematik  öğretimine  yönelik  öz-yeterlik inançlarının  bazı  değişkenlere  göre  incelenmesi  ve  sınıf  öğretmeni  adaylarının  matematik  öğretimine yönelik  öz-yeterlik  inançları  ile  matematik  kaygıları  arasında  anlamlı  bir  ilişkinin  olup  olmadığını belirlemektir.  Öğretmen adaylarının  matematik  öğretimine yönelik  öz-yeterlik  inançlarını  ölçmek  için “Matematik  Öğretimine  Yönelik  Öz-Yeterlik  Ölçeği  (MÖYÖÖ)”  ve  matematik  kaygılarını  ölçmek amacıyla  da  “Matematik  Kaygı  Ölçeği  (MKÖ)”  kullanılmıştır.  Araştırmada  tarama  modeli  esas alınmıştır. Araştırma, bir üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile  yürütülmüştür.  Verilerin  toplanması,  analizi  ve  yorumlanmasında  nicel  yöntemlerden yararlanılmıştır.  Veriler  analiz  edildiğinde,  öğretmen  adaylarının  matematik  öğretimine  yönelik  özyeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik  öz-yeterlik  inançlarının  cinsiyetlerine  göre  farklılaşmadığı  belirlenmiştir.  Bunun  yanı  sıra, mezun  oldukları  liselerin  türüne  ve  sınıf  düzeylerine  göre  de  öğretmen  adaylarının  matematik öğretimine  yönelik  öz-yeterlik inançlarında  anlamlı  bir  farklılaşmanın  olmadığı  sonucuna  ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı  görülmüştür.  Öğretmen adaylarının lise başarıları ile matematik öğretimine  yönelik  öz-yeterlik  inançları  ve  matematik  kaygıları  arasında  da  anlamlı  bir  ilişkinin olmadığı  sonucuna  varılmıştır.  Araştırma  sonuçları  ilgili  alan  yazında  yer  alan  çalışmalarla karşılaştırılarak  tartışılmış  ve  matematik  öğretimine  yönelik  öz-yeterlik  inancı  ve  matematik  kaygısı konularına ilgi duyan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :