Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin atatürk ilkeleri hakkindaki metaforik algilari

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Gaziantep Üniversitesi2
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

This study was carried out so as to determine how classroom teacher trainees perceive Ataturk’s principles, which shows the philosophy and underlying structure of Turkish Republic, as a metaphor. The present study was carried out on 176 teacher trainees comprised of freshmen and senior students from Department of Elementary Education, Classroom Teaching Department, Gazi Faculty of Education at Gazi University during 2010-2011 academic year. The participants were given some concepts related to Ataturk’s principles and asked to write a metaphor about these concepts. The obtained data were analyzed by using content analysis, which is one of the quantitative research methods. As a result of study. İt is found of that classroom teacher trainees could not define and comprehend of Ataturk’s Principles, metaphors.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve yapısal özelliğini belirten Atatürk İlkelerinin Sınıf Öğretmeni adayları tarafından metafor boyutunda nasıl algılandığını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma 2010-2011 öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 176 öğretmen adayına uygulanmıştır. Atatürk ilkelerinden oluşan kavramlar verilerek bir metafor yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analiziyle elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Atatürk İlkleri hakkında İlkelerin tanımına uygun metaforlar türetemedikleri ortaya çıkmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :