Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sera etkisi kavram yanilgilari hakkinda yapilmiş çalişmalarin ve öğretim programlarinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Dicle Üniversitesi2
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

This study was made to investigate different studies that carried out on   misconceptions aboutthe greenhouse effect, to compare data   of different studies  and to  evaluate  relevant teaching programs. The  scale  that  is  used  in many  studies  abroad  was  used  in  nine  studies  in  Turkey.  This  scale  that is prepared to investigate sources of greenhouse gases, effects, prevention and ways to reduce was applied to primary   school students, secondary school  students and  preservice teachers. The scale  was developed 3-point likert-type  consists of "yes", "no", "I do not know".In this  study  that  is  carried  out  a  qualitative  study  was  examined  relevant  documents  with content  analysis.  Each  common  substance  marked  with  "*".  As  a  result  of  the  content  analysis, misconceptions about  the  greenhouse  were  similar  in  all  educational  levels.  In addition, annual  plans and textbooks  of  related programs were examined.  Attainments of  greenhouse gases  are given place in 7th  grade  science  and  technology  and  9th  grade  biology  class.  But  in  science  and  technology  and biology education programs, attainments of greenhouse effects are not given enough space.

Özet İngilizce :

Bu  çalışma,  aynı  ölçek  havuzu  kullanılarak  öğrencilerin  sera  etkisi  kavram  yanılgıları konusunda  yapılmış  farklı  çalışmaların  verilerinin  karşılaştırması  ve  konu  hakkında  ilgili  öğretim programlarının  değerlendirilmesi  amacı  ile  yapılmıştır.  Söz  konusu  ölçek  Türkiye’de  9  çalışmada kullanılmıştır.  Sera  gazları  kaynakları,  etkisi,  önleme  ve  azaltma  yolları  konusundan  oluşturan  ölçek “evet”,  “hayır”,  “bilmiyorum”  şeklinde  3’lü  likert  olarak  hazırlanmıştır.  Nitel  olarak  yapılan  bu araştırmada  ilgili  dokümanlar  incelenerek  dokümanların  içerik  analizleri  yapılmıştır.  Çalışmalarda kullanılan her ortak madde * işareti ile belirtilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin çoğu aynı maddeye birbirine yakın oranlarda katıldığı, benzer kavram yanılgılarına ve kavram kargaşa sına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca ilgili programların yıllık planları ve ders kitapları incelenmiştir. Fen ve teknoloji 7.sınıf ve 9.sınıf biyoloji dersinde sera gazları kazanımlarına yer verildiği görülmüştür. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :