Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim müzik dersinin işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Ondokuzmayıs Üniversitesi1, MEB2
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

This research aims at demonstrating the functionality of music courses in secondary education schools based on teachers working in those institutions and at giving recommendations for the solution of  problems  encountered  in  attaining  the  course  objectives.  It  uses  a  qualitative  research  design. The research  data  were  collected  through  semi-structured  interviews  with  randomly  chosen  eleven  music teachers working in the high schools and Anatolian High schools located in Atakum, Ilkadım and Canik districts of Samsun. Categorical analysis, a type of content analysis, was utilized for data analysis in the research.  The  themes  of  “physical  equipment”,  curriculum”  approaches  to  the  music  course”, “orientation” and “the effectiveness of the music course” as well as the relevant codes were reached in the  analyses  of  the   interview  questions.  The  research  findings  revealed  that  several  factors  existed hindering the teaching of music courses effectively and attaining the course objectives at high schools. The  music  teachers  stated  their  views  on  such  issues  as  the  inadequacy  of  weekly  course  hours,  the physical equipment necessary for  the music course, the applicability of the music curriculum, attitudes of  parents,  school  administrators  and  other  branch  teachers  towards  the  course,  elective  courses regulation, and the state of music in the general system of education. In consequence,  recommendations were made on the issues of providing the schools with classrooms and musical materials necessary for instilling  in  students  the  desired  musical  behaviours  for  raising  students‟  interest  in  music  courses, simplifying the  secondary  education   music  curriculum theoretically,  and  enriching it  with  application directed musical activities.

Özet İngilizce :

Bu  araştırma,  ortaöğretim  kurumlarında  yürütülmekte  olan  müzik  derslerinin  işlevsellik durumunu,  bu  kurumlarda  görev  yapmakta  olan  müzik  öğretmenlerinin  müzik  derslerinin  işleyişine ilişkin  görüşlerine  dayanarak  ortaya  koymayı  ve  dersin  hedeflerine  ulaşması  yönünde  karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma için nitel araştırma deseni seçilmiştir.  Araştırma  verileri  Samsun‟un  merkez  ilçeleri  olan  Atakum,  İlkadım  ve  Canik  ilçelerinde bulunan yirmiki genel lise ve anadolu lisesi içerisinden rastlantısal olarak seçilen onbir müzik öğretmeni ile  gerçekleştirilen  yarı  yapılandırılmış  görüşmeler  yoluyla  toplanmıştır.  Araştırmada  içerik  analizi türlerinden  „kategorisel  analiz‟  kullanılmıştır.  Görüşme  sorularının  analizinde  “Fiziksel  Donanım”, “Öğretim  Programı”,  “Müzik  Dersine  Yönelik  Yaklaşımlar”,  “Yönlendirme”  ve  “Müzik  Dersinin Etkililiği”  temalarına  ve  ilgili  kodlara  ulaşılmıştır.  Araştırma  sonuçları,  liselerdeki  müzik  derslerinin etkili  şekilde  işlenmesini  ve  dersin  hedeflerine  ulaşmasını  engelleyen  birçok  etken  olduğunu  ortaya koymuştur.  Müzik  öğretmenleri,  haftalık  müzik  ders  saatinin  azlığı,  müzik  dersi  için  gerekli  fiziksel donanım,  ortaöğretim  müzik  öğretim  programının  uygulanabilirliği,  veli,  okul  idarecisi,  diğer  dal öğretmenleri  ve  öğrencilerin  müzik  dersine  yönelik  tutumları,  seçmeli  dersler  yönetmeliği  ve  müzik derslerinin genel eğitim sistemi içindeki durumu konularında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini belirtmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin müzik derslerine olan ilgilerinin artırılması ve istendik müziksel davranışların kazandırılması için okullara gereken derslik ve müziksel gereçlerin sağlanması, ortaöğretim  müzik  öğretim  programının  kuramsal  açıdan  sadeleştirilmesi  ve  uygulamaya  yönelik müziksel etkinlikler ile zenginleştirilmesi gerektiği gibi çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :