Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde cinsel taciz ve örgüt kültürü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

The  most  valuable  source  of  today‟s  organizations  is  human.  Because  of  the  fact  that,  it  is difficult to grow up a human and effective and efficient use of the other sources depends on the quality and  performance  of  human resources.  However, the  problems  encountered at  the  organizational level reduce  the  effectiveness  and  efficiency  of  human  resources.  One  these  main  problems  is  „‟Sexual Harassment‟‟ and organizational culture is an important factor in the emergence of this problem. Ethical dimension of organizational culture that have shaped the attitudes and behavior of employees should not be neglected. The problem of  sexual harassment in organizations can be solved  by  only changing the organizational  culture.  Such  kind  of  problem  which  has  a  major  impact  on  employee  behavior  and relationships  that are  not  supported  by  the  organizational  culture  cannot  exist.  Organizational  culture should be structured that it will not allow and support a sexual harassment. All staffs must be placed in this new approach or perspective. The management approaches which is part of organizational culture or have  shaped  the  organizational  culture  is  highly  effective  in  the  development  or  meditation  of  the problem  „‟sexual  harassment‟‟.  In  other  words,  unless  the  organizational  culture  support  the  „‟sexual harassment‟‟, the problem cannot arise or expand in organization. This sort of problem that cannot be overcome result in reduced individual and organizational efficiency. 

Özet İngilizce :

Günümüzde örgütlerin en değerli kaynağı insandır. Çünkü insanın hem yetişmesi zordur hem de  diğer  kaynakların  etkin  ve  verimli  kullanılması  insan  kaynağının  kalitesine  ve  performansına bağlıdır.  Ancak  örgütsel  düzeyde  yaşanan  sorunlar  insan  kaynağının  etkinliğini  ve  verimliliğini düşürmektedir. Bu temel sorunlardan birisi de “Cinsel Taciz”dir ve bu sorunun ortaya çıkmasında örgüt kültürü  önemli  bir  etkiye  sahiptir.  Çalışanların  tavır  ve  davranışlarını  şekillendiren  örgüt  kültürünün etiksel  boyutu ihmal edilmemelidir. Örgütlerde yaşanan Cinsel Taciz sorunu örgüt kültürü değiştirilmek suretiyle  çözülebilir.  Çalışanların  davranış  ve  ilişkileri  üzerinde  büyük  bir  etkiye  sahip  olan  örgüt kültürü tarafından desteklenmeyen böyle bir sorunun, devamlılık göstermesi söz konusu değildir. Örgüt kültürü  Cinsel  Tacizin  ortaya  çıkmasına  izin  vermeyecek  ve  onu  desteklemeyecek  bir  yapıya kavuşturulmalıdır. Bu yeni anlayışın tüm personele yerleştirilmesi gerekir. Örgüt kültürünün bir parçası olan  ya  da  onu  şekillendiren  yönetim  anlayışı  da  Cinsel  Taciz  sorunun  ortaya  çıkmasında  ya  da çözümünde  oldukça  etkilidir.  Bir  başka  deyişle  Cinsel  Taciz  sorunu  örgüt  kültüründen  destek bulmadıkça örgütte ortaya çıkamaz ve yayılamaz.  Üstesinden gelinemeyen  bu tür bir sorun  bireysel ve örgütsel etkinliğin ve verimliliğin düşmesine neden olur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :