Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik uygulamasi dersi hakkinda sosyal bilgiler öğretmen adaylarinin görüşleri

Yazar kurumları :
Artvin Coruh Universitesi1, Nigde Universitesi2, Fırat Universitesi3
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Purpose  of  this  study  is  to  discover  the  prospective  social  studies  teachers‟  views  and experiences on teacher practice course. In accordance with this purpose six open -ended questions were asked  the  prospective  teachers  to  reveal  their  views  and  experiences  about  teacher  practice  course through  the  interview  form.  Answers  from  the  prospective  teachers  were  analyzed  through phenomenological study methods, one of the qualitative research methods. Result of the study indicated that the teacher practice course is beneficial in providing experience. Besides the prospective teachers statements  revealed  that  head-teacher  in  the  practice  school  did  not  care  them,  guide  teachers  found them insufficient for teacher profession, observer tutors form the university did not help them, the guide teachers  interrupted  frequently  while  they  were  instructing  and  faculty  must  be  very  selective  in assigning guide teachers.

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı,  sosyal  bilgiler  öğretmen  adaylarının  öğretmenlik  uygulaması  dersi hakkındaki  görüşlerini,  deneyimlerini  ortaya  koymaktır.  Bu  amaç  doğrultusunda  35  sosyal  bilgiler öğretmen adayına yarıyılın sonunda öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gözlem ve deneyimlerini yansıtmaları  için  altı  açık  uçlu  soru  görüşme  formu  aracılığıyla  yöneltilmiştir.  Öğretmen  adaylarının açık  uçlu  sorulara  vermiş  oldukları  cevaplar  nitel  araştırma  yöntemlerinden  olgusal  çalışma  tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarına tecrübe  sağlayan  bir  ders  olduğunu  ortaya  koymaktadır.  Ayrıca  öğretmen  adayları,  uygulama okullarındaki idarecilerin ilk haftadan sonra kendilerine hiç vakit ayırmadıklarını, rehber öğretmenlerin öğretmen  adaylarının  mesleki  yeterlilikleri  hakkında  sürekli  olumsuz  ifadelerde  bulunduklarını,  derse gelen  öğretim  elemanlarının  yeterince  rehberlik  yapmadıklarını,  ders  anlatımı  esnasında  rehber öğretmenlerinin dersleri sürekli bölen konuşmalar yaptığını ve fakültelerin rehber öğretmen seçiminde daha dikkatli ve seçici davranması gerektiği görüşünü ortaya koymaktadır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :