Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nazi basininda atatürk dönemi (1933-1938)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harp Akademileri SAREN1
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

Although  there  are many  books,  articles  and research  papers  written  on Atatürk  in Turkey, there are only two books written on Atatürk in the German press. Also, there are  not any reviews about Atatürk’s  era  in  the  Nazi  press.  However,  the  thoughts  and  words  of  Hitler  and  his  political  party NSDAP  which  ruled  Germany  between  1933  and  1945  about  the  innovations,  changes  and developments in Atatürk’s era are still the subject  of curiosity in Turkey. In order to satisfy this curiosity a  little  bit,  this  study  puts  forth  the  need  to  examine  the articles  about  Atatürk’s  era  published  in Völkischer Beobachter newspaper, which was considered as the official publication organ of the  Nazi government. Taking this need in consideration, the study first identifies the articles about Atatürk’s era in  the  abovementioned  newspaper  and  then  tries  to  put  forward  the  thoughts  of  Hitler  and  his  party about  this  era,  by  examining  these articles in  chronological  order.  There  were  no  negative  opinions mentioned  in  these articles,  because  Hitler  talked  about  the  impact  of  Turkey’s  achievements  in Atatürk’s era while expressing his thoughts on the success of National Socialist movement in Germany in July 1933 and thus he put forth his positive opinion.

Özet İngilizce :

Atatürk  hakkında  Türkiye’de  çok  sayıda  kitap,  makale  ve  inceleme bulunmasına rağmen,  Alman  basınında  Atatürk  konusunda  sadece  iki  kitap mevcuttur. Üstelik  Nazi basınında Atatürk dönemi ile ilgili herhangi bir inceleme  de bulunmamaktadır. Oysaki 1933-1945  yılları  arasında  Almanya’da  iktidarda  bulunan  Hitler  ve  partisi NSDAP’ın  Atatürk dönemindeki yenilik, değişim ve gelişmeler hakkında neler söylediği ve düşündüğü Türkiye’de merak  konusudur.  Bu  merakı  az  da  olsa  giderebilmek  için  bu  çalışmada  Nazi  Hükümeti’nin resmi  yayın  organı statüsündeki  Völkischer  Beobachter  gazetesinin Atatürk  dönemi  ile  ilgili yazdıklarına  bakılması  gerektiği  düşünülmüştür.  Bu  düşünceden  yola  çıkılarak söz  konusu gazetede Atatürk dönemi  hakkında çıkan yazılar öncelikle tespit  edilmiş sonra da kronolojik bir sıraya göre ele alınarak Hitler ve partisinin bu dönem hakkındaki kanaati ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Söz  konusu  dönem hakkında  Völkischer  Beobachter’de  çıkan  yazıların tamamında  hiçbir  olumsuz görüş  beyan  edilmemiştir,  çünkü  Hitler  daha  Temmuz  1933’te Nasyonal Sosyalist  hareketin  Almanya’da  başarılı  olacağına  dair  inancında  Atatürk dönemi Türkiye’sinin başarısının etkisi olduğunu belirterek zaten bu konudaki olumlu kanaatini ortaya koymuştur. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :