Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik tercihinde inanç biçimlerinin rolü

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1 Cumhuriyet Üniversitesi2
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the relation between music preference (within the frame of 10 music genres) and faith or worldview styles along with religious attitude was investigated. 187 university students were first asked to indicate the level of particular feelings (such as comfort, extraordinary, union with the universe and so on) on a Likert scale (not at all, little, moderate, much, very much) during or after listening to a variety of played music (such as Rap, Jazz, Tasavvuf-Muslim-Mystical Music etc.) in
their presence. In this way, their music preferences were determined. Before they listen to the music, the participants first filled in the scales of faith schemas (absolute faith, open faith, transformation in faith, and tension in faith) religious attitude and value dimensions. The scales of certain music-lovers (such as
the scales of Jazz-lover, Rap-lover so on) were obtained through the reliability analysis of the feelings rated on each of the music peace presented. The relationship of music lovers with the above-mentioned variables checked through correlation. The results show that some meaningful relationships are found
between music preference and faith/ worldview styles.

Özet İngilizce :

Bu çalıĢmada 10 müzik türü çerçevesinde müzik türü beğenisi ile dünya görüşü biçimleri ve dini tutum arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 187 üniversite öğrencisinden kendilerine dinletilen Rap, Caz, Tasavvuf vb. müziğin belirli duyguları ne düzeyde uyandırdığını beĢli Likert ölçek üzerinde göstermeleri istenerek müzik beğenileri belirlenmiştir. Katılımcılar müzikleri dinlemeden önce inanç biçimleri (kesin inanç, esnek inanç, dönüşümlü ve gerilimli inanç) dini tutum ve değerler ölçeklerini doldurmuĢlardır. Verilerden müzik-sever (Caz sever, Rap sever vb.) değiĢkenleri, her bir müzikle ilgili duyguların güvenirlik analizi sonucunda elde edilmiş ve bunların yukarıda bahsedilen ölçeklerle ilişkisi korelasyonel olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, müzik tercihi ve inanç biçimleri arasında anlamlı
ilişkiler bulunduğunu göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :