Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik coğrafyasi açisindan biir araştirma: doğal ortam özelliklerinin türkü sözleri üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

One of the  important  issues in Music Geograph y is that the living environments have always a noticeable influence  on  the  lyrics  of songs or folk musics of the people living in that region. In general, people from different geographical regions of Anatolia usually have diverse culture and tradition. These diversites are said to have an impact on the lyrics, rhytms, instrument used, melodies and other features of  Turkish  folk  music.  In  this  study   the  folk  songs  of  Rize,  Erzurum,  Antalya,  Şanlıurfa  and  Konya provinces are  examined  due to their divergent  characteristics of  natural environments. It is seen that, a number of expression which are accordance with every provinces natural environment, have been used in  the  the  lyrics  os  folk  songs  of  provinces  studied.  While   more  expressions  about  topographic  and climatic  features  are ascertained in the folk songs of provinces which have  a continental climate  and high  mountain, more expression about natural vegetation and animals in the natural environment were dedected  in  the  folk  songs  of  provinces  that  have  relatively  flat  and  less  influenced  by  continental climate.  For  example, topographic  and  climatic  expressions  are  more  in number in  the  folk  songs  of Rize  and  Erzurum,  while  expressions  about  natural  vegetation  and  natural  environment  animals  are more  in  number  in  the  folk  songs  of  Şanlıurfa  and  Konya.  For  that  reason,  natural  environment expressions in the Turkish folk song have taken place and activity direct proportion to the characteristics of the natural environment experienced. Taken as a whole, the expressions in the folk song lyrics about topography, natural vegetation and climate are seen in the first three place.

Özet İngilizce :

Müzik  Coğrafyası‟nın  önemli  konularından  biri  de  yaşanılan  ortamın  şarkı  veya  halk türkülerinin sözleri üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Özellikle Anadolu‟nun sahip olduğu farklı coğrafi  ortamlar  türkülerin  söz,  ritim,  kullanılan  enstruman,  melodi  vb.  özellikler  açısından farklılaşmasına  neden  olmuştur.  Araştırma  kapsamında  farklı  doğal  ortam  özellikleri  nedeniyle incelenen Rize, Erzurum, Antalya, Şanlıurfa ve Konya illerine ait türkülerde, doğal ortam özelliklerinin etkinliğinin  de  farklı  olduğu  ortaya  çıkmıştır.  İncelenen  illere  ait  türkü  sözlerinde,  her  ilin  doğal ortamına  uygun  olarak  bir takım  ifadelerin  kullanıldığı görülmektedir.  Özellikle  karasal  bir  iklime  ve yüksek dağlık alanlara sahip alanlarda topografik ve klimatik özelliklere ait ifadeler türkülerde daha çok yer alırken, nispeten düz ve karasal iklim etkilerinin az olduğu alanlarda ise doğal bitki örtüsü ve doğal ortam  hayvanları  ile  ilgili  ifadelerin  ön  plana  çıktığı  görülmektedir.  Örneğin,  Rize  ve  Erzurum türkülerinde topografik ve klimatik ifadeler, Şanlıurfa ve Konya türkülerinde ise doğal bitki örtüsü ve doğal  ortam  hayvanları  ile  ilgili  ifadeler  sayıca  daha  fazladır.  Bu  durum,  doğal  ortamın  yaşamı zorlaştırıcı özelliklerinin, güzelliklerinin ve mahrum kalınan doğal özelliklerin her ilin türkü sözlerine yansıdığını göstermektedir. Bu nedenle halk türkülerindeki doğal ortamla ilgili ifadeler, yaşanılan doğal ortamın özellikleriyle doğru orantılı olarak yer almış ve etkinlik göstermiştir. İncelenen türkü sözleri bir bütün olarak ele alındığında ise topografya, doğal bitki örtüsü ve iklimle ilgili ifadelerin ilk üç sırada yer aldığı görülmektedir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :