Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muammer sun’un yurt renkleri 1. albümde yer alan piyano eserlerinin armonik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi 1, Necmettin Erbakan Üniversitesi2
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the aim has been to examine the chords and the chord linking of the piano works in  Muammer  Sun’s  Country  Colours  Album,  Volume  1,  which  includes  the  examples  of  quadral harmony system, and to perform their harmonic analysis. Literature browsing and descriptive analysis methods were employed in this research. Nine piano works included in Country Colours, Volume I were analysed  under  the  titles  of  maqam  sequences,  chords,  chord  linking,  ornamental  notes  and  maqam modulations and they were presented as figures and tables. This study is considered to be important in that  it  may  help  researchers  and  trainers  who  are  sp ecialised  in  this  area  to  teach,  develop  and disseminate  quadral  harmony  system;  that  it  is  a  study  which  may  help  the  students  to  understand, perceive and apply the chords more easily in piano education as well as in courses taught at institutions giving  occupational  music  education  such  as  Composing  Techniques  and  Turkish  Music  Polyphony Education; and that it may pave the way for composing new works based on polyphonic folk songs for polyphonic instruments such as piano and guitar.

Özet İngilizce :

Bu  çalışmada,  dörtlü  armoni  sistemi  örneklerini  içeren  Muammer  Sun’un  “Yurt  Renkleri” albümünün  birinci  defterindeki  piyano  eserlerinin  akor  ve  akor  bağlanışlarının  incelenmesi,  armonik analizinin  yapılması  amaçlanmıştır.  Araştırmada  literatür  taraması  ve  betimsel  analiz  yöntemleri kullanılmıştır.  Yurt  renkleri  1.  Defterde  yer  alan  9  piyano  eseri  makam  dizileri,  akorlar,  akor bağlanışları, süsleme notaları, makamsal geçişler başlıkları altında incelenmiş, şekil ve tablolar halinde sunulmuştur.  Çalışma,  dörtlü  armoni  sisteminin  öğretilmesinde,  geliştirilmesinde  ve yaygınlaştırılmasında  bu  alanda  çalışma  yapan  araştırmacılara,  eğitimcilere  yardımcı  olması,  mesleki müzik eğitiminin verildiği kurumlardaki besteleme teknikleri, Türk müziği çok seslendirme eğitimi gibi derslerde  ve  piyano  eğitiminde  öğrencilerin  akorları daha rahat  anlayabilmesine,  kavrayabilmesine  ve uygulayabilmesine  ilişkin  armonik analize  yönelik  örnek  bir  çalışma  olması,  piyano  ve  gitar  gibi  çok sesli  çalgılar  için  yazılacak  yeni  türkü  kaynaklı  eserlere  ışık  tutması  açısından  önemli  olduğu düşünülmektedir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :