Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern dönemde yaşlanma ve din

Yazarlar :
Yazar kurumları :
MEB1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

The process of modernization has emerged in the West but its effects have spread out all over the world. This process has revealed a new type of society with a new model of individual. In this process the traditional family structure has turned into nuclear family, the changes on perception of place has emerged, the view of individual who inclined to independence from traditional values has reverberated to its place perception. Aging period has shaded off a problem with modernization process. In this process elderly people who have been susteined their life into their social enviroment in traditional societies have gained new oppurtinities in one hand, with lose of sense they have been pushed out of social life, they have turned into unwelcome persons, have been lonely and have faced to lose their role on
transforming culture by reason of they remain out of family enviroment in other hand. Nursing homes and rest homes are the indications of this situation. With their principles of building mentality, producing value and encouraging to socializing, religions has been an important area for people to get advice. Religion is an institution that provides psychological support who are in the last period of their life, continues socialization with the religious practices and complately fulfills its individual and social role with its other principles. In this context religion is effective on the cope period of elders, on reducing their feelings of lonliness, on shaping their spare times and on comunication between generations. Thus contrary of
modern aspect traditional still continues to be an important area to get advice. This suggests us its necessary to question again the values that came into our lives with modern thought.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Modernleşme süreci batıda ortaya çıkmış ancak etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Bu
süreç yeni bir birey modeli ile birlikte yeni bir toplum tipini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçle birlikte geleneksel aile yapısı çekirdek aile tipine dönüşmüş, insanın mekân algısında önemli değişimler ortaya çıkmış, geleneksel değerlerden bağımsızlaşma eğilimindeki bireyin bakışı mekân algısına da yansımıştır. Yaşlanma dönemi bu süreçle birlikte bir probleme dönüşmüştür. Geleneksel toplumda kendi sosyal ortamı içerisinde varlığını sürdüren yaşlılar bu dönemde bir taraftan yeni imkânlara kavuşurken, diğer taraftan mananın yitimiyle toplumsal hayatın dışına itilmiş, istenmeyen bireylere dönüşmüş, yalnızlaşmış, aile ortamı dışına çıkarak kültür aktarıcısı rolünü yitirmekle baş başa kalmıştır. Huzurevi bakımevi gibi kurumlar bunun tipik bir göstergesi olmuştur. Zihniyet oluşturucu, değer üretici, sosyalleşmeyi teşvik edici ilkeleriyle dinler yaşlanma döneminde hala fertler için önemli bir müracaat alanı olmaya devam etmektedirler. Din, hayatının sonbaharını yaşayan fertlere psikolojik destek sunan, ibadetler aracılığıyla sosyalleşmeyi devam ettiren ve sahip olduğu diğer ilkelerle bireysel ve toplumsal rolünü eksiksiz yapmaya devam eden bir sosyolojik kurumdur. Bu bağlamda din, başa çıkmada yalnızlık duygularını azaltmada, boş zaman uğraşılarını şekillendirmede, kuşaklar arası iletişimde etkili olmaya devam etmektedir.
Böylelikle modern bakışın aksine geleneksel hala önemli bir müracaat alanı olmaya da devam etmektedir. Bu da bize modern düşünceyle hayatımıza giren değerlerin yeniden sorgulanması gerektiğini telkin eder.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :