Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

M. sait şimşek’in tefsirinde kur’ân’in çağdaş yorumlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

The Qur'an is the word of God. The Qur'an was sent by God to  Muhamammed. He told the people who live with him in the Qur'an. Then reach forwarded all contemporaries. Thus, all of humanity has reached the Koran. Invited them to Islam. The Prophet stated that the Koran was still alive. Also people have asked where they did not understand. Still wondering what they have learned by asking. After the death of the Prophet's people have struggled to understand the Koran. People have interpreted the verses of the daily life of the new conditions. Because  Qur‟an is for all ages. This provides commentary. In order to, interpretations of the Qur'an were made from the early ages.  In order to, dozens of works put forward our  age.  In today's  scholars  M.  Said  ġimĢek  wrote  a  commentary  for  this  purpose. Simsek's  work consists of five  volumes. Claims that are included in reviews of works towards contemporary life. Work is important in this respect.This study examines  M. Sait ġimĢek's book  The Interpretation  of the  Qur'anof the Life Source. This study aims at the determination of contemporary comments in this book. In this study,  some of  Simsek's  book of  exegesis,  theology ,  canon law issues  are examined  and some  current issues. This study also reveals that the main method of Simsek's book, which is writing.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Allah  kelamı  Kur‟an  Hz.  Muhammed‟e  vahiy  edilmiĢtir.  Hz.  Peygamber  Kur‟an‟ı  öncelikle kendi  coğrafyasında  yaşayan  insanlar  olmak  üzere  ulaşabildiği  tüm  çağdaşlarına  iletmiştir.  Böylelikle Kur‟an‟ı tüm insanlığa ulaştırmış ve onları hidayete davet  etmiştir. Hz. Peygamber hayattayken beyan görevi  gereği  Kur‟an‟ın  izaha muhtaç  kısımlarını  açıklamıştır.  Ayrıca  insanlar anlayamadıkları  yerleri veya  merak  ettikleri  hususları  Hz.  Peygamber‟e  sorarak  öğrenmişlerdir.  Hz.  Peygamber‟in  vefatından sonra  ise  insanlar  Kur‟an‟ı  anlamak  için  çaba  sarf  etmeye  devam  etmişler  ve  ayetleri  güncel  hayatın getirdiği  yeni  şartlarla  birlikte  tefsir  etmişlerdir.  Çünkü  Kur‟ân  bütün  çağlara  hitap  etmektedir.  Bu hitabın  yorumu  da tefsirle  mümkün  olabilmektedir.  Bu  sebeple  ilk  çağlardan  itibaren  Kur‟ân  tefsirleri yazılarak Kur‟ân‟ın çağa ve güncel hayata hitabı sağlanmıştır. Bu amaca yönelik asrımızda da onlarca eser  ortaya  konulmuştur.  Günümüz  ilim adamlarından  M. Sait  Şimşek  de  bu  amaç  doğrultusunda  bir tefsir  yazmıştır.  Şimşek‟in  eseri  beş  ciltten  oluşmakta  ve  çağdaş  hayata  dönük  yorumları  barındırma iddiasındadır. Bu yönüyle  eser önem arz etmektedir. Bu çalışma da M. Sait Şimşek‟in  Hayat Kaynağı Kur‟ân  Tefsiri  adlı  eserinin  bazı  çağdaş  yorumlarının  tespiti  üzere  kaleme  alınmıştır.   Çalışmada Şimşek‟in  eserindeki  bazı  tefsir  usûlü  konuları,  kelâmî,  fıkhî  meseleler  ile  bazı  güncel  konulara değinilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Şimşek‟in eserini ortaya koyarken hangi yöntemi esas  aldığını da ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :