Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise matematik dersi öğretim programi hakkindakġ öğretmen görüleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

The  purpose  of  this  study  is  to  determine  teachers’  views  about  secondary  mathematics curriculum and whether that views  are related  to variables of seniority, school type, the average notes and  number  of  students,  or  not.  “Teachers’  Views  about  High-School  Mathematics  Curriculum Questionnaire”  was  developed  and  applied  to  secondary  mathematics  teachers  of  state  secondary schools  considered  within  sampling  by  researchers.  According  to  achieved  data,  all  of  the  teachers’ views  about  the  evaluation  dimension  of  mathematics  curricula  are  negative.  Views  about  the  all dimensions of curricula are moderate. According to data, some suggestions were recommended.

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı  lise  matematik  öğretmenlerinin  2009  yılında  kullanıma  giren  Lisematematik  öğretim  programına  ilişkin  görüşlerini  belirlemek  ve  bu  görüşlerin  öğretmenlerin  kıdemi, okul türü, ortalama sınıf mevcudu ve öğrencilerin ortalama matematik notları değişkenleri ile ilişkileri saptamaktır. Örnekleme alınan okulların matematik öğretmenlerine  araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkında Görüş Anketi” uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre,  öğretmenlerin  tamamının  programdaki  değerlendirme  boyutunu  yetersiz  olarak  nitelendirdiği, programın  geneli  için  ise  orta  düzeyde  olumlu  görüş  bildirildiği  görülmüştür.  Araştırmanın  sonuçları doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :