Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kütahyali hasan bedreddin paşa ve tiyatrolari üzerine bazi mülâhazalar

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Kütahya, with its 84 poets and artists, is the sixth center of culture of Ottoman Territory. Hasan Bedrettin PaĢa is a statesman, playwright and a poet, lived in the nineteenth century. Between 1875 and 1879, Hasan Bedrettin PaĢa published 16 plays, seven of which are copyrighted and nine are translated, under the title of "TemaĢa" together with Manastırlı Mehmet Rıfat. Hasan Bedrettin PaĢa has two copyrighted plays called " Iskat-ı Cenin" and "Ġkbal". He also has a poem designed with the sense of begging and a "tahmis" to Gazi Giray. In their theatre, they also placed solutions against Ottoman‟s collapse and enlightment to people.

Özet İngilizce :

Kütahya, yetiĢtirdiği seksen dört şair ve sanatçıyla Osmanlı coğrafyasının altıncı kültür
merkezidir. Hasan Bedrettin Paşa 19. yüzyılda yaşamış devlet adamı, oyun yazarı ve Ģâirdir.Hasan Bedrettin Paşa, Manastırlı Mehmet Rıfat‟la birlikte 1875-1879 yıllarında yedisi telif, dokuzu çeviri on altı oyunu Temâşâ başlığı altında yayımlamıştır. Hasan Bedrettin PaĢa‟nın Iskat-ı Cenin ve Ġkbal adlı iki telif tiyatro eseri vardır. Bunların
yanında münacâtı, Gazi Giray‟a bir tahmisi ve gazelleri bulunmaktadır. Tiyatrolarında Osmanlının çöküĢüne karĢı önerilere ve bilinçlendirmelere yer vermiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :