Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuramsal bir yaklaşim: ethem baran’in yarim romani

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi 1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Ethem Baran who is one of the recent successful story writers, has become a  novelist in 2008 with his first novel, named Yarım. This novel which exposes the dark dominance that “12 September” period exerts on people, is a competent oeuvre that can be classified as a psychological novel because it opens up the characters’ psychology profoundly.In this article, the protagonist will be examined through the donnees of the appropriate theories that can be found in “Psychoanalytic Literary Criticism”, which was founded by Sigmund Freud in the 20th century and was developped and extended  into different branches later on. First, the protagonist’s state of mind will be determined through the causal connection, always sticking to the novel’s donnees, in the light of the theories that are appropriate for the novel. Psychoanalytic is a science that mentions act of creation and artistry. Especially exhibitting the data  based  on  where  Writer's creativity  come  from,  can't  be  ignored.  Yarım's  headcharacter  is  a character that wants to be an artist and also has attempts in this case. Overall the novel consists of his articles as well.  Therefore he will be thought as architect of the creation and the source of his creativity will be stated within the framework the data of theory that handled.After that, following the idea of psychoanalytic: “every novel has traces from the novelist in it”, traces  from  the  novelist’s  own  life  will  be  looked  for.  Besides all  that,  a  lot  of  images  that  the novelist uses to invite the reader to activity from passivity, will be studied to get them deciphered.

Özet İngilizce :

Son dönemin başarılı öykücülerinden olan Ethem Baran, 2008 yılında çıkardığı Yarım  ismini taşıyan ilk romanı ile roman yazarlığına giriş yapmıştır. 12 Eylül döneminin kişiler  üzerinde kurduğu siyah  hâkimiyeti,  onların  benliklerinde  açtığı derin  yaralar  üzerinden  ortaya  koyan  roman,  kişilerin psikolojisini tüm  derinliği ile  vermesi  açısından  psikolojik roman  başlığı altında değerlendirilebilecek yetkin bir eserdir.Bu  çalışmada  20.  yüzyılda  Sigmund  Freud  tarafından  temelleri  atılan ve  sonrasında geliştirilerek kendi içinde birçok dala ayrılan “Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi” kuramları açıklanacak ve bunlardan  romana  uygun  olanları  seçilerek romanın  kahramanı  incelenecektir.  Esere  uygun  olduğu düşünülen  kuramlar ışığında  sadece  romanın  verilerine  sadık  kalınarak  kahramanın  içinde bulunduğu ruh hali neden-sonuç ilkesi doğrultusunda tespit edilecektir. Psikanalitik, yaratım edimi ve sanatçılık üzerine de söz söylemiş bir bilimdir. Özellikle yazarın yaratıcılığının nereden geldiği üzerine ortaya koyduğu veriler göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Yarım’ın başkahramanı, sanatçı olmak isteyen ve bu anlamda atılımları da olan bir karakterdir. Roman da zaten bütüne bakıldığında sadece onun yazılarından oluşmaktadır. Bu nedenle o, eserin mimarı gibi düşünülecek  ve  onun  yaratıcılığının  kaynağı  ele  alınan  kuramın  verileri çerçevesinde  ortaya koyulacaktır.Psikanalitiğin  eser  odaklı  eleştiri  bölümü bittikten  sonra,  her  roman  yazarından  izler  taşır, prensibinden  yola  çıkılarak eserde  yazarın  izleri  sürülecektir.  Bunların  yanı  sıra  yazarın  romanda okuyucuyu edilgenlikten  etkenliğe  davet  etmek  amacı  ile  kullandığı  birçok  imge  de  deşifre edilmeye çalışılacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :