Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Köy enstitüleri üzerine bir deneme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

The Village Institutes were opened in order to promote the literacy and to raise, in short time, the  rate  of  reading  and  writing  especially  in   the  rural  areas  (in  17 April  1940).  Due  to  the  difficult economic situation of the country the state aimed to run these schools with minimum cost. Instead of constructing new schools building and classrooms, the state aimed at meeting all these needs with   the help of villagers, teachers and students. As the teachers were paid very little, they had to make a living by working in other fields such as gardening and working in the yards. Instead of a theoretical education in classroom, the students of these schools had an applied education program. The engagement of the teenager students in the works such as construction and gardening voiced serious criticisms. The debate on the village institutes, began with the opening of these schools and going around dichotomies such as urbanite / peasant, left / right, revolutionary / counter- revolutionist, is still not ended although they were closed.

Özet İngilizce :

Köy  Enstitüleri,  okuma-yazmayı  yaygınlaştırmak  ve  özellikle  kırsal  kesimdeki  okur -yazar oranını kısa sürede yükseltmek amacıyla kurulmuştur. Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alınarak en az maliyetle olacak şekilde bu okulların kurulması hedeflenmiştir. Hazır bina, derslik yerine, bina dâhil tüm ihtiyaçların köylü, öğretmen ve öğrenci çalışmasıyla vücuda getirilmesi amaçlanmıştır. Öğretmene az  bir  maaş  tahsis  edilmiş,  kazancını  tamamlaması  için  arazide  çalışması,  bağ -bahçe  ekip  biçerek geçimini  sağlaması  istenmiştir.  Öğrencilerin  sadece  teorik  dersler  görüp  sınıfta  öğrenme  yerine, derslerin  önemli  bir  kısmını  çalışarak  dolayısıyla  pratik  yaparak  öğrenmesi  yoluna gidilmiştir.  Küçük yaştaki  çocukların  inşaat,  bağ-bahçe  gibi  ağır  işlerde  çalıştırılmaları  ciddi  eleştirileri  de  beraberinde getirmiştir.  Köy  enstitüleri  ile  ilgi  tartışmalar  bu  okulların  kurulması  ile  başlamış  fakat  bu  okullar kapandıktan  sonra  da  bitmemiş  günümüze  kadar  devam  edegelmiştir.  Bu  okullar  üzerinden  sağ-sol tartışmaları  yapıldığı  gibi,  köylü-kentli  sınıf  ayrımı,  devrimcilik-karşı  devrimcilik,  karma  eğitim  gibi tartışmalar da yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :