Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kendiliğin çözümlenmesi narsisistik kişilik bozukluğu yönünden tepegöz kişiliğinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Child  is  a  social  being  who has  strong  ties  with the  environment in  which he  is living.  The great task that this social entity must acquire character belongs to the society ,because society  within itself is the only organization that possesses the values of educating the individuals ideally. In this study, In the tale how Basat kills Tepegoz in the Book of Dede Korkut, the narcissistic personality disorder of the character of “Tepegoz “ was anaysed. According to the researches which are studied on personali ty disorders,  it  is  revealed  that  at  the  base  of  these  kind  of  disorders  “object  loss”  is  the  main  reason. Especially, at preoedipal period, the lack and absence of father imago and mother imago cause damage in the subconscious of the child. In the infancy , narcissistic balance is more crucial than several states of mind  that  will  form  personality.  The  competence  of  mother  who  supplies  for  her  child  prevents  the lingering period that may be destructive at reconstructing the shattered narcissistic balance. In the story analysed,  the  baby  Tepegoz  spent  “traumatic  childhood”  due  to  the  motherlessness.  Before  anything else, he was beaten in the pile he was brought by his cowman father. On the top of it, The Oguz, the most notable of them, Bayindir Khan, and the esquires did the same thing and beat the baby Tepegoz. The  baby  Tepegoz  who  was  growing  fast,  clashing  with  Oghuz  community,  even  not  enough  to  be protected  by  Aruz  Koca  climbs  the  mountains  and  hijacks.  Analysing  ”Narcissistic  personality disorder”which  is materialized in the character of Tepegoz enables us to find out Old Turks’ collective unconscious and the relation between parent and child. Moreover, reanalysing the text of popular culture by means of modern psychology is essential in order to acquire Turkish culture even better in terms of developing new points of view .

Özet İngilizce :

Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlıktır. Bu sosyal varlığın karakter kazanımında en büyük görev ise topluma düşmektedir. Çünkü, toplum, kendi bünyesinde, bireylerini en iyi şekilde  yetiştirecek değerlere sahip olan tek kurumdur. Bu  çalışmamızda, Dede Korkut Hikâyeleri arasında yer alan “Basat Depegözi Öldürdigi Boyı Beyan Eder” isimli hikâyede Tepegöz karakterinde somutlaştırılan  Narsisistik  kişilik  bozukluğunu  ele  aldık.  Kişilik  bozuklukları  üzerinde  yapılan araştırmalarda bu tür bozuklukların temelinde “nesne kaybı” nın yattığı görülmüştür. Özellikle preödipal dönemdeki  baba  veya  anne  imagosu  ile  ilişkili  eksiklikler  ya  da  bunların  “yokluğu”  çocuğun bilinçaltında ciddi hasarlar yaratmaktadır. Bebeklikteki narsisistik dengenin mükemm elliği daha sonra kişiliğini  oluşturacak  pek  çok  ruhsal  durumdan  daha  önemlidir.  Annenin  çocuğun  gereksinimlerine karşılık  verebilme  gücü,  bozulmuş  olan  narsisistik  dengenin  yeniden  kurulmasındaki  örseleyici olabilecek  gecikmeleri  önler.  İncelediğimiz  hikâyede  bebek  Tepegöz,  “annesizlik”  neticesinde “örseleyici  bir  çocukluk”  geçirmiştir.  Her  şeyden  evvel  çoban  babası  tarafından  içinde  getirildiği “yığanak”ta dövülmüĢtür. Bu yetmemiş gibi Oğuz’un diğer ileri gelenleri; Bayındır Han ve beyleri de aynı  şeyi  yapmışlar,  çocuk  Tepegöz’ü  dövmüşlerdir.  Aruz Koca  tarafından  korunmaya  alınması  dahi yeterli  gelmemiş,  çok hızlı  büyüyen  bebek  Tepegöz,  Oğuz  topluluğuyla  uyuşamamış,  dağa  çıkmış  ve yol  kesmiştir.  Tepegöz  karakterinde  somutlaştırılan  “narsisistik  kişilik  bozukluğu”nu  ele  almak  bize, Eski  Türklerin  kolektif  bilinçaltını,  ebeveyn-çocuk  ilişkisini  öğrenmede  önemli  bilgiler  sağlamıştır. Ayrıca  halk  kültürüne  ait  metinlerin  modern  psikolojinin  verileriyle  yeniden  ele  alınması,  Türk kültürünü daha iyi kavramak için bize yeni bakış açıları kazandırması yönünden de önemlidir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :