Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelime türetme ve bir kelime türetme önerisi: çaysa- üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi, Türk Dili Okutmanı1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, "çay" kelimesinden +sA- isimden fiil yapım ekiyle yeni bir kelime türetilmiştir. Aynı zamanda Türkçenin tarihî yapısına, kurallarına, ünlü ve ünsüz uyumlarına, eklerin yapısı ve işlevlerine dikkat edilmeden yapılan yanlış kelime türetmeye dikkat çekilmiştir. Bu nedenle kelime türetirken izlenmesi gereken yöntemler "çaysa-" kelimesinin türetme önerisinde uygulamalı olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda yeni kelime türetmeye ya da yabancı kelimelere karşılık bulmaya çok elverişli olan +sA- isimden fiil yapma ekine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Böylece kelime türetirken dilimizin tarihî gelişimi, yapısı ve kurallarına uyulması gerektiği gösterilerek dilimize yeni bir kelime kazandırılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study a new word was derived from "çay" to make a new verb from nouns with +sA. At the same time, it was checked out to derive wrong word without caring of Turkish historical structure, rules, consonant and vowel on adjustment, attachments to the structure and functions. It was tried to show the necessary methods for practically deriving new word in proposal of çaysa- word. It was tried to draw attention to the suffix + sA-, which is very convenient for deriving new words or for finding an equivalent for foreign words. Thus, while deriving a word, a new word was coined by showing the necessity of considering the historical development of our language and structure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :