Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karacaören ve serçiler köylerinin toplumsal değişme hizi açisindan karşilaştirilmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

In this research,  Karacaoren and  Serciler  villages  from  Canakkale  province  are  compared  in terms  of  their  speed  of  social  change.  Karacaoren  village  is  4  km.  far  from  the  city  center  and  has advanced intercommunication facilities. Serciler village, on the other hand, is 23  km. east of the city center and is far behind Karacaoren village in terms of intercommunication means. What is more, the village of Serciler is lower than Karacaoren village with respect to socio-economic level. Macrocosm of this research is household heads residing for a long time in the villages of Karacaoren and Serciler. By using random sampling method, 85 household heads from Karacaoren as well as 45 household heads from Serciler are interviewed. Frequency tables of the research results are created wit h the help of SPSS 16.0 program, and these tables are converted into comparative tables in word files. As a result of this research,  the  following  facts  are  discovered:  In  Karacaoren  village–which  is  much  closer  to  the  city center than Serciler village and  is more open to the economic and cultural impact of the city as a result of this closeness–, the social control on worshipping and praying is lower; traditional group solidarity is much lower; social status of women in the family is higher; tolerance towards flirting is much higher; the  general  attitude  supporting  the  necessity  of  the  families’  decision  on  their  children’s  marriage  is lower than that of Serciler village. These results support the theoretical and applied researches endorsing that the economic and cultural impacts of the cities accelerate the changes on the traditional structure of villages as well as causing changes on the traditional attitudes of villagers.

Özet İngilizce :

Bu  araştırmada  Çanakkale  merkez  ilçesine  bağlı  Karacaören  ve  Serçiler  köyleri,  toplumsal değişme  hızları  açısından  karşılaştırılmıştır.  Karacaören  köyü  şehir  merkezine  4  km.  uzaklıkta  ve gelişmiş  düzeyde  iletişim  ve  haberleşme  olanakları  bulunan  bir  yerleşim  birimidir.  Serçiler  köyü  ise şehir  merkezinin  23  km.  doğusunda  bulunmakla  birlikte,  iletişim  ve  haberleşme  olanakları  açısından Karacaören köyünün çok gerisindedir. Buna ek olarak, Serçiler köyü sosyo-ekonomik düzey açısından Karacaören köyünden daha alt düzeydedir. Araştırmamızın evreni Karacaören ve Serçiler’de yaşayan ve köyün  yerlisi  durumunda  bulunan  hane  reisleridir.  Bütünüyle  tesadüfi  yöntemler  kullanılarak Karacaören  köyünde  85,  Serçiler  köyünde  ise  45  hane  reisiyle  görüşülmüştür.  Araştırma  sonuçlarına ilişkin  frekans  tabloları  SPSS  16.0  programı  kullanılarak  oluşturulmuş,  bu  tablolar  word  dosyasında karşılaştırmalı tablolara dönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda, Serçiler köyüne göre şehre daha yakın coğrafi  konumda  bulunan  ve  bu  nedenle  şehrin  ekonomik  ve  kültürel  etkisine  daha  açık  duran Karacaören  köyünde  dinsel  ibadetlerin  yerine  getirilmesindeki  toplumsal  kontrolün  daha  az  olduğu, geleneksel  grup  dayanışmasının  daha  zayıf  olduğu,   kadının  aile  içindeki  sosyal  konumunun  daha yüksek olduğu, flört ilişkilerine yönelik hoşgörü düzeyinin daha yüksek olduğu ve evlenmeye ailelerin karar  vermesi  gerektiği  yönündeki  geleneksel  tutumun  daha  zayıf  olduğu  bulunmuştur.  Sonuçlar, şehirlerin  ekonomik  ve  kültürel  etkisinin  köylerin  geleneksel  yapısındaki  değişimleri hızlandırdığı  ve köylülerin  geleneksel  tutumları  üzerinde  değişimlere  neden  olabildiği  yönündeki  kuramsal  ve uygulamalı araştırmaları desteklemektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :