Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

International journal of social science

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi1
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

This work refers to the place of Camgırçı Khan in the history of the Turkish world and to the reflactions of this historical character in the Turkish epics. Meanwhile, by exemplifying other historical characters in the Turkish epics, the strong relation between literary works like epics and history is emphasized. Next, the historical role of Camgırçı Khan as the sovereign of the Astırahan is dwelled on. In the last part, based on the views of some of the researchers and historical resources it is defended that
Camgırçı Khan is also a historcial character, the connection between the period of the epic and history is emphasized, and the geography where Camgırçı Khan appears in the epics is introduced.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada “Camgırçı Han”ın Türk dünyası tarihindeki yeri ve bu tarihî kahramanın Türk destanlarındaki yansımalarına değinilmiştir. Bunun yanı sıra Türk destanlarında geçen diğer tarihî kahramanlar da örnek verilerek destan türü gibi edebî eserlerin tarihle olan sıkı ilişkisine vurgu yapılmıştır. Çalışmanın devamında Camgırçı Han’ın Astırahan hükümdarı olarak tarihte oynadığı rol üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümünde ise bir destan kahramanı olan Camgırçı Han’ın aynı zamanda tarihî bir şahsiyet olduğu çeşitli araştırmacıların görüşleri ve tarihî kaynaklarla desteklenmiş, destan zamanı ile tarih arasındaki bağa vurgu yapılmış, destanlarda Camgırçı Han’ın bulunduğu coğrafya
tanıtılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :