Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim viii. sinif türkçe ders kitabinda geçen yabanci kökenli kelimeler üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi 1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Turkish language has borrowed vocabulary from various languages vith the effect of cultures and  religious  it  has  had  since  the  first  Kokturk  epitaph  works.  This  borrowing -process  especially increased gradually vith the civilization of Uyghurs, and convert ion to Islam later on. In this process, many words got into Turkish first from the eastern languages, and later from the western languages after the Tanzimat period. The foreign -origin words that got into Turkish in the purification process  which begien after the Tanzimat period have been the matter of dispute with different points of view.This study deals with the foreign-origin vocabulary that exist in the Turkish language textbook of Primary schools. The foreign origin vocabulary that are analyzed in th is study are from the 8th grade Turkish language  textbook  that  is  taught  in the  Primary  schools  in  Bingöl. The  analysis  includes  the origin  of  these  vocabulary,  the  frequency  of  these  vocabulary  in  the  textbook.  Mor  eover,  that  from which languages the most borrowings are made and in which parts of the textbook these vocabulary are seen is also explained in detail in the study.

Özet İngilizce :

Türk dili, ilk yazılı verimleri olan Köktürk Âbideleri’nden günümüze dek geçen süre zarfında temas  ettiği  kültür  ve  inançların  etkisiyle  çeşitli  dillerle  kelime  alışverişinde  bulunmuştur.  Özellikle Uygurların yerleşik hayata geçişi, ardından İslâmiyet’in kabulüyle bu alış veriş giderek yoğunlaşmıştır.Bu süreçte ilkin Doğu dillerinden, Tanzimat’tan sonra ise temasa geçtiğimiz Batı dillerinden çok sayıda kelime Türkçeye dâhil olmuştur. Tanzimat sonrasında başlayan sadeleşme sürecinde Türk diline giren yabancı kökenli kelimeler farklı bakış açılarıyla tartışma konusu olagelmiştir. Bu çalışma, ilköğretimde okutulan Türkçe ders kitabında yer alan yabancı kökenli kelimelerin incelenmesini  konu  almaktadır.  Çalışmamızda,  2007 -2008  öğretim  yılında  Bingöl’de  okutulan ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki yabancı kökenli kelimeler incelenmiş, bu sözcüklerin kökeni, ders kitabında kaç kez geçtiği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca Türkçeye hangi dillerden yoğun kelime geçişleri olduğu ve bu sözcüklerin ders kitabının hangi bölümlerinde geçtiği açığa çıkartıldı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :