Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi bölümü öğrencileinin eğitim-öğretim ile ilgili beklentileri (atatürk ve erciyes üniversiteleri örneği

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
246
DOI :
Özet Türkçe :

The faculties of divinity in our country were reconstructed based on subdivisions in 1998. New Programs formed within this approach, have been applied since 1998-1999 years of instruction. One of these is The Program of Teaching of the Religious Culture an d the Moral Knowledge for the Primary Education and the other is The Undergraduate Program of the Divinity. İn 2006-2007, an amendment to Education  of  Religion  Culture  and  Moral  Knowledge,  transferred  to  Faculties  of  Education. İn  2010, Education of Religion Culture and Moral Knowledge converted Primary Education of Religion Culture and Moral Knowledge.This article is a field-research, performed on a selected sample from the students of Primary Education of Religion Culture and Moral Knowledge of Atatürk  University and Erciyes University. In this study we have largely dealt with the expectations of the students, originated from the program and also  we  have  evaluated  and  interpreted  the  given  data  within  the  results.   Teaching  staff,  academic counseling  and  guidance services  associated with education  level of  expectation  is highin our study.İn addition, the majority of  the students participating in   our study think that gaining  qualifications  in the field of professional courses and general education courses should be in the curriculum.Teaching staff  to use  different  methods of  assessment and evaluation  is seen that  a very high level of expectation in the courses. However, almost all of the students would like to give in activities to promote cooperation in research and in the course of the teaching staff.The  aim  of  this  study  is  to  provide  with  data  to  the new  arrangements  or to  the  curriculumprocessing  studies  to  be  done  as  related  to  the  subject-matter  and  in  this  respect  to  give  out  certain suggestions.

Özet İngilizce :

1998  yılında  İlahiyat  Fakültelerinin  alt  bölümleri  yeniden  yapılandırılmıştır.  Yeni  program 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmıştır. Yeni programda, İlahiyat Lisans Programı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı bulunmaktaydı. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yapılan bir düzenlemeyle de İlahiyat Fakültelerinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı, Eğitim  Fakültelerine aktarılmıştır.  2010  yılında  ise  Eğitim  Fakültelerindeki  Din  Kültürü  ve Ahlak  Bilgisi  Eğitimi  Bölümü,  İlköğretim  Din  Kültürü  ve  Ahlak  Bilgisi  Eğitimi  Bölümü‟ne dönüştürülmüştür.Bu  makale,  Atatürk  Üniversitesi  ve  Erciyes  Üniversitesi  İlköğretim  Din  Kültürü  ve  Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencilerinden seçilen bir örneklem üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak, uygulanan programdan kaynaklanan öğrenci sorunlarına yönelik öğrencilerin beklentileri  ele  alınmıştır.  Bununla  birlikte  verilerden  elde  edilen  sonuçlar  değerlendirilmiş  ve yorumlanmıştır.  Araştırmamızda,  öğretim  elemanlarından,  akademik  danışmanlık  ve  rehberlik hizmetlerinden ve bölümden eğitim-öğretime dair beklenti düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca  araştırmamıza  katılan  öğrencilerin tamamına  yakını,  programda  öğretmenlik meslek  bilgisi ile ilgili yeterlilikleri kazandırıcı dersler olması gerektiği kanaatindedir. Öğretim  elemanlarının  derslerde  farklı  ölçme  ve  değerlendirme  yöntemleri  kullanmalarına yönelik  beklenti  düzeyinin  çok  yüksek  olduğu  görülmektedir.  Bununla  birlikte  araştırmaya  katılan öğrencilerin  tamamına  yakını  öğretim  elemanlarının  derste  araştırma  ve  işbirliğine  teşvik  edecek etkinliklere yer vermesini istemektedir. Bu  çalışmanın  amacı  yeni  düzenlemelere  veya  program  geliştirme  çalışmalarına  veriler sağlamak ve bu konuyla ilgili olarak önerilerde bulunmaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :