Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sinif öğrencilerinin sinif ve branş öğretmenlerinin davranişlarinin demokratikliğine ilġişkin görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi2
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

This  study  regarding  “Classroom  and  branch  teachers‟  evaluations  in  terms  of  democratic behaviour in 5th grade classes.  The Research has been applied with 193 5th grade students studying in Yenimahalle  Primary  School,  GaziosmanpaĢa  Province,  in  Ġstanbul.  "Democratic  Behavior  Scale  of Classroom Teacher” is used as a means of data  collection. The views of classroom teachers and branch teachers who teach in 5th grades on democratic behaviour have been evaluated on the basis of student gender, teacher gender, the classroom population, level of the class and teacher‟s area of teaching.  The findings are as follows;  The views of 5th grade students about their classroom teachers on democratic behaviour differs according to “classroom population” and “gender of student” variables but does not differs according to “gender of teacher”. The views of 5th grade students about their branch teachers on democratic behaviour differ significantly according to “classroom population” and “gender of student” variables.  But  the  views  of  5th  grade  students  about  their  teachers  on democratic  behaviour  differs significantly according to “the status of being classroom teacher or branch teacher” variable. The 5th grade branch teachers are thought to be more democratic in comparasion to classroom teachers.

Özet İngilizce :

Bu  araştırma  ilköğretim  5.  sınıf  öğrencilerinin  sınıf  ve  branş  öğretmenlerinin  davranışlarının demokratikliğine  ilişkin  görüşlerinin  incelenmesi  amacıyla  gerçekleştirilmiştir.  Eğitim-öğretim sürecinde demokratik davranışları  öğrencilere benimsetmek önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle de  ilköğretimde  öğrencilerin  demokratik  davranışlar  kazanmaları  için  sınıf  öğretmenlerinin  ve  branş öğretmenlerinin  demokratik  davranışlar  sergilemeleri  öğretim  programı  içerisine  demokrasi  ile  ilgili kazanımlar  yerleştirmek  kadar  önemlidir.  Yapılan  araştırma  İstanbul  ili,  Gaziosmanpaşa  ilçesi, Yenimahalle  İlköğretim  Okulunda  öğrenim  gören  toplam  193  ilköğretim  5.  sınıf  öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada  Demir  (2003)  tarafından  hazırlanan  “Demokratik  Davranış  Ölçeği” yeniden  uyarlanarak  kullanılmıştır.  İlköğretim  5.  sınıf  öğrencilerinin  sınıf  ve  branş  öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti, sınıf mevcudu, öğretmenin  branşı  değişkenlerine  göre  incelenmiştir.  Araştırma  sonucunda  elde  edilen  sonuçlar şunlardır:  5. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri “sınıf  mevcudu”  ve  “öğrenci  cinsiyeti”  değişkenlerine  göre  anlamlı  olarak  farklılaşırken,  “öğretmen cinsiyeti”  değişkenine  göre  anlamlı  olarak  farklılaşmamaktadır.  Ayrıca  5.  sınıf  öğrencilerinin  branş öğretmenlerinin  davranışlarının  demokratikliğine  ilişkin  görüşleri  de  “sınıf  mevcudu”  ve  “öğrenci cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte  5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri  incelendiğinde “öğretmenin branş ya da sınıf öğretmeni olma durumu” değişkenine göre anlamlı farklılık söz konusudur. İlköğretim 5. sınıf öğrencileri,  branş  öğretmenlerinin  sınıf  öğretmenlerine  göre  daha  demokratik  davranış  sergilediğini düşünmektedirler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :