Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. abdulhamid döneminde bilimsel, kültürel ve turistik amaçlarla osmanli ülkesine gelen almanlar

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

To travel to the geography in which outside of their living space, and exploring history and natural beauty, different lives and beliefs in this climate mankind throughout the centuries to maintain one of the trends has become indispensable. From this sentence as; the cradle of civilizations and the first contraction of the field to Anatolia, many other historical and cultural space with the Ottoman country for such people is always a unique and endless pleasure of discovery and the structure of the course has hosted. In this study, also the pleasure of being reached near the archeological excavations, medical or vegetable, such as scientific review and went to Jerusalem on pilgrimage sacred duty to fulfill a religious purpose, such as carrying in the era of Abdulhamid II the Germans in the Ottoman period, the country has realized the travel adventure of the Prime Ministry Ottoman Archives are available from the certificate of will be discussed in the light. In this context, the Germans in the Ottoman country in what way and how they rate it, the country in which more historical and touristy places to visit, what type of scientific activities and during this trip transport, accommodation and security for themselves what kind of convenience as the major issues will try to explain all details. 

Özet İngilizce :

Kendi yaşam alanlarının dışındaki coğrafyalara seyahat etme, o iklimlerdeki tarihî ve doğal güzellikleri, farklı yaşayış ve inanışları keşfetme insanoğlunun asırlar boyunca sürdüre geldiği eylemlerden birisi olmuştur. Bu cümleden olarak başta medeniyetlerin beşiği ve kaynaĢma sahası olan Anadolu olmak üzere, daha birçok tarihî ve kültürel mekâna sahip olan Osmanlı ülkesi de her zaman eşsiz ve sonsuz bir keĢif ve seyir zevkini bünyesinde barındırmıştır. Bu çalışmada söz konusu zevke nail olmanın yanında arkeolojik kazılar, tıbbî veya nebatî incelemeler gibi bilimsel ve Kudüs’e giderek hac vecibesini yerine getirme gibi dinî gayeler taşıyan Almanların II.Abdülhamid döneminde Osmanlı ülkesindeki yolculuk serüvenleri BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi’nden temin edilen vesikalar ışığında ele alınmıştır. Bu çerçevede Almanların Osmanlı ülkesine hangi yollarla ve ne oranlarda geldikleri, ülke

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :