Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hermeneutik ve klâsik metin şerhi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Hermeneutik, "hermeneuien sanatı, yani bildirme, haber verme çeviri yapma, açıklama ve açımlama sanatıdır"(Gadammer 1995:122-28). Dilthey‟in ifadesine göre ise, yazıyla tespit edilen hayata dair ifadelerin yorumudur (Özcan 2000:118). Başka bir deyişle de "Anlama kavramına açıklık kazandırmaya çalışan bir düşünme ya da felsefî tefekkür geleneğidir" (Bruns 2001:15). Hermeneutik kelimesi ilk olarak Batı dünyasında, Antik dönemde Yunan tanrısı Hermes‟le karşımıza çıkar. Mitolojiye göre Hermes, tanrıların mesajlarını anladığı şekliyle insanlara aktarma, çevirme ve yorumlama görevini yerine getirmektedir (Tatar 2004:12). Aristo ve Platon‟un eserlerinde de hermeneutik kelimesine yer verilir. Platon, Ġon adlı diyalogunda ozanları, geçmişten gelen düşünceleri yeni devir insanlarına, devrin ruhuna göre yeniden yorumlayan kişiler olarak görür (Toprak 2003:26). Neticede Hermeneutik etkinlik daima "bir başka dünyaya ait bir anlam bağlamını o an içinde yaşanılan dünyaya aktarma/çevirme etkinliği‟ olmuştur.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :