Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkali ziraat mektebi’nin tarihçesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Agriculture  had  always  been  one  of  the  most  significant  dynamics  of  economy  in  the Ottoman State. Particularly the majority  of the Muslims in the Empire gained their income from soil. After the Imperial Edict of Gülhane and the Royal Edict of Reform, the Ottoman State entered into a rapid downturn. This downturn maximized the seek for solutions. Abdulhamid the 2nd gave great efforts to halt the downturn. One of his solutions was to make reformist studies in agriculture. Opening Schools of Agriculture to carry  out modern agricultural activities in The Ottoman State had been the most important agricultural policy of the period of Abdulhamid the 2nd. So, Sultan had Halkalı School of Agriculture opened in 1892 after all the preparations had been completed. Thisinstitute  was  among  the  most  prominent  institutes  of the  period.  Halkalı  School  of  Agriculture  was founded together with the School of Veterinarians. The reason why it wasn’t able to be founded as an independent school of agriculture was the need for veterinarians due to epidemic animal diseases faced in the country.The school had a modern educational view for the age. Enrollment to the school was through an  examination. The  Empire  put much value  to  these  examinations. The  students  of  the  school  were boarders from all over the country School teachers were Turkish, Greek and Armenians. The students were too, in parallel. The period  of  education  was  three  years  and  the graduates came  to  prominent  positions.  As  the  students refrained from working in state works, three years of service was made obligatory. This study aims to briefly explain the  history  of  Halkalı  School  of  Agriculture  in  the  light  of  Prime  Ministry Ottoman Archive Documents. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tarım, Osmanlı  Devleti’nde ekonominin en önemli dinamiklerinden birisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nde  özelikle  Müslüman halkın  büyük  bir  kısmı geçimini  toraktan  sağlamaktadır.  Tanzimat  ve Islahat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti hızlı bir şekilde gerilemeye başlamıştır . Bu gerileme çözüm arayışlarını  arttırmıştır.  II.  Abdülhamid  gerilemenin  önünde  durmak  için  büyük  çaba  harcamıştır. Bulduğu çözümlerden birisi ziraatta ıslah çalışmaları yapmak olmuştur. Osmanlı Devleti’nde modern tarım yapılabilmesi için Ziraat Mektepleri’nin açılması Sultan II. Abdülhamid döneminin önemli tarım politikasıdır. Bu nedenle Sultan gerekli ön çalışmaları bitirip, hazırlıkları  yaptırdıktan  sonra  1892  tarihinde  Halkalı  Ziraat  Mektebi’ni  açtırmıştır.  Halkalı  Ziraat Mektebi  II.  Abdülhamid  döneminin  önemli  kurumlarındandır.  Halkalı  Ziraat  Mektebi  yanında  Baytar Mektebi  ile  birlikte  kurulmuştur.  Okulun  sadece  bağımsız  bir  ziraat  mektebi  olarak  kurulamamasının nedeni ülkede çıkan hayvan hastalıkları nedeniyle baytar ihtiyacı doğmasıdır.Okulda  çağına  göre  modern  bir  eğitim  anlayışı  sergilenmiştir.  Okula  giriş  imtihanla olmaktadır. Devlet yapılan imtihanlara büyük özen göstermektedir. Öğrenciler yatılı öğrenci statüsünde memleketin birçok yerinden gelmektedir.Okul  öğretmenleri  Türk,  Rum  ve  Ermeni’dir.  Aynı  Ģekilde  bu  üç  milletten  öğrenci  okulda eğitim almaktadır. Eğitim süresi üç yıl olan okulda mezunlar itibarlı yerlere gelmektedir. Mezunların devlet işinde görev almak istememeleri üzerine öğrencilere üç yıl süreyle zorunlu hizmet getirilmiştir. Kısaca bu çalışma Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında Halkalı Ziraat Mektebi’nin tarihçesini kısa bir şekilde açıklama amacındadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :