Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halide edip’in yedigün dergisindeki yazilarinda kadina bakişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Halide Edip Adıvar mentions “woman” in most of her works. She fervently advocates the idea that women should work and receive a better education. She is also of the opinion that women are neither men‟s toys nor their sex objects. She always wants to see women as individuals aware of their rights  and  to  have  them  active  roles  in  society.  She  regards  women  as  a  “woman”,  who  retains  her dignity as long as she knows how to share, but not a “female”. There are various woman characters in her works; “the enlightened woman” and “the ideal woman” who are welcomed, “the no name woman”, “the ignorant woman”, “the impersonator” and “the female woman” who aren‟t welcomed at all. In her works, while she tends to criticize the characters who she doesn‟t approve of, she holds the ones, who she welcomes, in high regard. The aim of this article is to analyze Halide Edip‟s writing published by Yedigün  and  examine her  view  of  women.  In  order  to  achieve  this aim,  we  are  going  to  quote  some passages from the aforementioned writing and scrutinize her view of women using these extractions.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Halide  Edip  Adıvar,  hemen  hemen  bütün  eserlerinde  “kadın”dan  söz  etmiştir.  Kadının çalışması  ve  eğitimi  konusuna  değinmiş,  bu  konuların  savunucusu  olmuştur.  Kadının,  erkeğin zevklerinin  bir  nesnesi  olmadığını  ileri  sürmüştür.  Kadını  sosyal  figür,  kendi  hayatının  sahibi  ve sorumlusu,  bağımsız  ve  irade  sahibi  olarak  görmek  istemiştir.  O,  severken  yüceleşen,  paylaşırken çoğalan fakat asla bir dişi değil de “kadın” olmayı telkin etmiştir. Onun yazılarında değişik kadın tipleri kendini göstermektedir. Bunlar arasında “aydın kadın” ve “ideal kadın” gibi olumlu tiplerle “kimliksiz kadın”,  “cahil  kadın”,  “taklitçi  kadın”  ve  “dişi  kadın”  gibi  olumsuz  tipler  öne  çıkmaktadır.  Yazar  bu tiplerin özelliklerini sıraladığı yazılarında, olumsuz tipleri yererken olumlu tipler i yüceltir. Bu makalede yazarın  Yedigün  dergisinde  yazdığı  yazılar  incelenecek,  bu  bağlamda  kadına  bakışının  izleri sürülecektir.  Bu  yapılırken  söz  konusu  yazılardan  ipucu  niteliğindeki  bölümler  alıntılanacak, açıklamalar bu alıntılarla desteklenecektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :