Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel sanatlar alaninda üstün yetenekli öğrenciler ve türkiye’deki eğitimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Gifted people who are the locomotive of development and improvement in society are a topic which called attention to almost every society in the world. Special educations have been provided for these students due to their high potentials, but education for gifted individuals in the field of visual arts in special education is an ignored and delayed matter for a long period of time. Any application to the education of gifted people is not seen until 1956 during the Republic Period in Turkey. After that date, the Law no: 6660 draws attention as Project of Ankara Science High School, the special class applications, and today as Science and Art Center, the special educational applications for gifted students. The first educational regulation for gifted students in visual arts started with the Law no: 6660. After this application in which limited number gifted students have been sent to overseas in junket and any sufficient efficiency could not be got, today Science and Art Centers
undertook the education of Superior Ability in the field of science and art. Students selected into three main steps such as nomination, group test and self-assessment were offered an educational program consisting of five steps in the Science and Art Center, and it is aimed at their development as individuals who combines scientific thought and behaviors and aesthetic values; who productive and problem solving.
In this study where the scanning method is used, it is aimed to examine description
and features of the gifted students and also the gifted students in the field of art and their education in past and also applied in Science and Art Centers today, in our country.

Özet İngilizce :

Toplumlardaki gelişme ve ilerlemenin lokomotifi olan üstün yetenekliler, dünyada
hemen hemen her toplumun dikkatini çekmiş bir konudur. Bu öğrencilere yönelik, yüksek potansiyellerinden dolayı, gerekli özel eğitimler sağlanmış, ancak özel eğitim içerisinde görsel sanatlarda üstün yetenekli bireylere yönelik eğitim uzun süre göz ardı edilmiş ve gecikmiş bir konu olmuştur. Türkiye’de Cumhuriyet döneminde üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik, 1956 yılına kadar, herhangi bir uygulamanın olmadığı görülmektedir. Bu tarihten sonra 6660 sayılı yasa, Ankara Fen Lisesi projesi, Özel Sınıf Uygulaması ve günümüzde Bilim ve Sanat Merkezleri üstün yetenekli öğrencilere yönelik özel eğitim uygulamaları olarak dikkat çekmektedir. Görsel sanatlarda üstün yetenekli öğrencilere yönelik ilk e1ğitim düzenlemesi 6660 sayılı yasayla başlamıştır. Sınırlı sayıda üstün yetenekli öğrencilerin devlet hesabına yurtdışına gönderildiği ve yeterli verimin alınmadığı bu uygulamadan sonra, bilim ve sanat alanında üstün yetenek eğitimini günümüzde Bilim ve Sanat Merkezleri üstlenmiştir. Aday gösterme, grup testi ve bireysel değerlendirme gibi üç aşamada seçilen öğrencilere, Bilim ve
Sanat Merkezi’nde beş aşamadan oluşan eğitim programı sunularak; öğrencilerin, bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak gelişmeleri amaçlanmıştır Tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, üstün yetenekli ve sanat alanında üstün yetenekli öğrencilerin tanım ve özellikleri ile ülkemizde geçmişte yapılan ve günümüzde Bilim ve Sanat Merkezlerinde uygulanan eğitimlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :