Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazetelerdeki haber başliklarinda farkli ve renkli yazimla anlam zenginleştirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

Time goes very quickly and everything changes very quickly. Today changes in our language too. Everything came into our lives brings a lot of new words. Old words, gaining new meanings out of existing meanings. These meanings are often permanent and settles our language. But to be remarkable and to be different from today, is important. therefore, different colors and different meanings can be called single-use  loaded  words  in  spelling. The  purpose  of  this  emphasis  on  the things  to  be  done  to highlight  the  desired  difference,  as  well  as  to  attract attention.  We  see  frequently  this  style  uses  on names of restaurants and cafes, department stores, in advertisements, newspapers, news. possible to say that this method is similar to dozens of published news every day is very practical and useful to make it attractive. This form of writing appear especially in headlines, and news headlines. Highlight the desired word, punctuation, use of uppercase and lowercase letters, uppercase and lowercase  font with shapes, such as spelling and writing in various colors  were to the fore.   In this study, the newspaper editorial news  of  the  meaning  of  different  color  and  different  enrichment  were  investigated.  In  this  study, newspapers, news, different colors and different spelling of the enrichment of meaning are examined. Daily  newspapers  often found  in  these  samples.  this  situation,  as  well  as  news  headlines  and allows different interesting topics relevant to the content increases the pleasure of reading.

Özet İngilizce :

Zamanın  çok  hızlı  ilerlediği  ve  her  şeyin  çok  çabuk  değiştiği  günümüzde,dilimiz de değişikliklerden  nasibini  almaktadır.  Hayatımıza  giren  her  şey  pek  çok  yeni kelimeyi  de  beraberinde getirmektedir. Yeni kelimelerin yanı sıra eski kelimeler de var olan  anlamlarının dışında yeni anlamlar kazanmaktadır. Bu anlamlar çoğunlukla kalıcı olmakta ve dilimize yerleşmektedir. Ancak dikkat çekici ve  farklı olmanın  oldukça  önemli  olduğu  günümüzde  farklı  renkler  ve  farklı  yazımla kelimelere  tek kullanımlık diyebileceğimiz anlamlar yüklenmektedir. Bunun amacı hem vurgu yapılmak istenen şeyi ön  plana  çıkarmak  hem  de farklılıkla  dikkat çekmektir.  Bu  tarz  kullanımlara  restoran  ve  kafe isimlerinde, mağazalarda, reklamlarda,  gazete  haberlerinde  oldukça  sık  rastlayabilmekteyiz. Her  gün onlarca benzeri yayınlanan haberleri dikkat çekici hale getirmek için bu yöntemin oldukça pratik ve işe yarar  olduğunu  söylemek  mümkündür.  Özellikle haber başlıklarında  ve  manşetlerde  bu  tarz  yazıma rastlanmaktadır.Vurgulanmak istenen sözcük, noktalama işaretleri, büyük-küçük harf kullanımı, büyükküçük  punto ile  yazım  ve  çeşitli  renklerle  yazım  gibi  şekillerle  ön  plana  çıkartılmıştır.  Bu çalışmada gazetelerdeki  haber  başlıklarında  farklı  renk  ve  farklı  yazımla  yapılan anlam  zenginleşmesi incelenmiştir.  Günlük  gazetelerde  bu  örneklere  bol miktarda  rastlanmakta  ve  bu  manşetlerde  hem farklılık  sağlanmakta  hem  de haberin  içeriği  ile  alakalı  ilginç  bir  başlık  ile  okuyucunun  dikkati çekilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :