Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fuzûlî’nin leylâ vü mecnûn mesnevîsinden hareketle edebî metnin üç kilit noktasi üzerine: tür, tarz ve teknik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Text  term  can  generally  be  described  as  verbal  or  written  expressions.  Texts, that  have  an aesthetic and artistic value, are inferred as literary texts. Every literary text that achieved a composition identity  can  be  named  according to  their age  of being  written and  form  of  construction.  Most  of  the times, because of this reason, a literary work is named as classic or modern as well as a mathnawi or a novel. The difference in naming will not cause a difference especially at  composing and analyzing of narrative texts. Almost every text  will represent one or many genres according to its subject and will represent  many  styles  and  narrative  techniques according  to  its  narrative  form.  In  this  study, interpretations are made on literary genre, style and narration techniques by examining Fuzûlî‟s Leylâ and Mecnûn which is called as a classic mathnawi.This study is concerned with the literary texts, the texts which constitute a problem  with the point  of  the  classification  of  texts with  literary  genres  and  styles,  the  correct  analysis  of  the  deep structure in the context of the creation of an active role  in the functionality of the products briefly with reference to literary narratives, post Fuzûlî other Leylâ and Mecnûn within the Leylâ and Mecnûn, as the expansion  of  self-after,  referred  to  as  a  classical  example of  mathnawi  Fuzûlî‟s  Leylâ  and  Mecnûn move, the correct evaluation of the subject in the work on behalf of the election by championing the most striking chapter or verse; clarification criteria, respectively; subject, expressing the methodological principles  of  the  way  and  fiction,  which  carries;  literary  genre, style,  and  assessments  made  on expression techniques.

Özet İngilizce :

Metin ifâdesi, genel bir yaklaşımla; sözlü ya da  yazılı ibâreler şeklinde tanımlanabilir. Estetik beğeni  ve  sanatsal  kaygı  taşıyan  metinler,  edebî  metinler  olarak  yorumlanmaktadır.  Yapıt  kimliği kazanan  bir  edebî  metin,  yazılmış  olduğu  döneme  ve  oluşturulma  şekline  göre  farklı adlandırılabilmektedir.  Bir  yapıtın,  klâsik  ya  da  modern  veya  mesnevî  ya  da  roman  şeklinde adlandırılmasının  sebebi  de  çoğu  kez  bu  durumdan  kaynaklanmaktadır.  Adlandırmanın  farklı  oluşu,özellikle  de  anlatım  esâsına  dayalı  metinlerde,  metnin  oluşum  ve  çözülüşüne  ilişkin  pek  bir  fark yaratmayacaktır. Hemen her metin; anlattığı şeye göre bir ya da birden çok türü, anlatım biçimine göre bir ya da birden çok tarzı ve farklı anlatım tekniklerini sergileyecektir. Bu çalışma ile edebî metinler söz konusu olduğunda, metinlerin sınıflandırılması noktasında bir problem teşkîl eden edebî  türler ve tarzlar ile metinlerin derin yapısının doğru çözümlenmesinde etkinrol  alan  anlatım  tekniklerinin  yazınsal  ürünlerin  oluşturulması  bağlamındaki  işlevselliğine  kısaca değinilerek,  yazılan  diğer  Leylâ  vü  Mecnûn  mesnevîleri  dâhilinde  Fuzûlî‟nin  Leylâ  vü  Mecnûn‟u  öz olarak  yorumlandıktan  sonra;  klâsik  bir  mesnevî  örneği  olarak  adlandırılan  Fuzûlî‟nin  Leylâ  vü Mecnûn‟undan hareketle, ilgili yapıttan konunun doğru değerlendirilebilmesi adına en çarpıcı bölüm ya da  beyitler  seçilmek  sûretiyle;  belirginleştirme  ölçütleri  sırasıyla;  konu,  ifâde  ediş  biçimi  ve  kurguyu gerçekleştiren yöntemsel esâslar olan; edebî tür, tarz ve anlatım teknikleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :