Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farkliliklara saygi ölçeği (fsö) : geçerlik ve güvenirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of the study is to develop a scale for determining respect of differences levels of individuals and to report study of reliability and validity. Test form of “The Respect of Differences Scale” was applied 623 students (355 female, 268 male) who study in Primary Education department of Ondokuz Mayıs University. Scale consists of 30 items. Item test correlation was calculated as an evidence of item validity It was observed that item test correlation of the scale changed between 0.30 - 0.83. Cronbach alpha reliability coefficient and concurrent validity of the scale was found as α= .94 and

Özet İngilizce :

Çalışmanın amacı bireylerin farklılıklara saygı düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliĢtirmek ve bu ölçeğin geçerlik güvenirliğini belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan “Farklılıklara Saygı Ölçeği” (FSÖ) deneme formu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören toplam 623 öğrenciye (355 kız, 268 erkek) uygulanmıĢtır. Ölçek, 30 maddeden oluĢmaktadır. Madde geçerliği kapsamında hesaplanan madde test korelâsyonlarının 0,30 ile 0,83 arasında değiĢtiği saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (0,94) ve benzer ölçekler korelasyonu (0,70) olarak bulunmuştur. Faktör analizi bulguları ise FSÖ‟ nin toplam varyansın %59.249‟ unu açıkladığını ve 3 faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Bu faktörler, farklılara saygıyla ilgili literatürdeki bilgiler doğrultusunda “Bilgiye Dayalı Farklılıklar”, “Sosyal Kategori Farklılıkları” ve “Değer Farklılıkları” olarak adlandırılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :