Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir kırım tatar türklerinde tepreş şenlikleri

Yazar kurumları :
Gediz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Ege Üniversitesi, Türk Dili Bölümü2
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Genel anlamıyla eşyaya hâkim olma biçimi ya da bir toplumun ve milletin hayat tarzı olarak açıklanabilen kültür, bizim hayat karşısında aldığımız tutumdur. Bu tutum, bizi diğerlerinden ayırır ve bizim kendimizi tanımlamamızda etken rol oynar. Aynı zamanda kültür unsurlarından biri olan gelenek ve göreneklerimiz, bizim toplum içinde diğer bireylerle kaynaşmamıza ve toplumun genel kabul ve retlerine uymamıza yardımcı olur. Yine gelenekler içinde yer alan milli ve dini bayramlar, toplum bireylerinin birbirleri ile kaynaşıp, sosyal barışı sağlamada önemli bir işleve sahiptirler. Kültür dinamizmi içinde toplum bireylerini kenetleyen ve millet olma şuurunu bize hatırlatan bayramlar, toylar ve şenlikler her zaman coşku ve sevinç atmosferinde ve barış içerisinde kutlana gelen adetlerimizden olmuşlardır. Bizlerin coşku ve neşe içerisinde kutladığı bayramların, şenliklerin başında Bahar Bayramı ya da bir diğer adıyla, Nevruz Bayramı gelmektedir. Nevruz özellikle Türk topluluklarının hemen hemen tümünde kutlana gelen ve birçok sosyal fonksiyonu kendinde barındıran ve toprağın uyanışını, baharın gelişini temsil eden bir tabiat bayramıdır. Biz bu bildirimizde, Kuzey yarım küreye baharın gelmesi ile dünya halklarının kutlamış oldukları bahar bayramlarından biri olan ve özellikle Eskişehir Tatar Türkleri arasında yaygın olarak kutlanan Tepreş ġenliklerini size tanıtarak, bu şenliklerin kültürümüzdeki yerini, önemini ve fonksiyonunu tartışacağız.

Özet İngilizce :

Culture is the attitude we reveal in the flow of life which can also be defined as the way of life of a society or a nation. This attitude distinguishes us from the others and plays an effective role in defining ourselves. At the same time, our traditions and customs which are the components of our culture help us to socialise with the other individuals in the society and keep in harmony with the acceptance and refusal of the society. Similarly, national and religious holidays in our customs have a significant function in the society in terms of individuals‟ providing the social peace by interacting with one another. The holidays, festivities and feast reminding us the consciousness of being a nation combining the individuals of it throughout the dynamism of the culture have always been our customs celebrated in the atmosphere of enthusiasm and pleasure in peace.The most pioneering festivals and holidays celebrated by us in enthusiasm and pleasure are the Spring Holiday or Nevruz Holiday. Nevruz is a spring holiday especially celebrated almost in all Turkish nationalities involving a lot of social functions representing the awakening of the soil and coming of the spring. In this declaration of ours, Tepres Festivals which is one of the Spring holidays celebrated commonly among Eskisehir Tatar Turks and all the world nations by the coming of the spring to the North hemisphere, will be introduced and its importance, place and function will be discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :