Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deyim bilimi işiğinda deyim kavrami

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

In  this  study,  as  a  branch  of  linguistics  study  areas  idiomatic  and  idiomatic  introduced. Following  this  idiom  concept  and   idiom  limit  is  determined.  Many  frozen  word  idioms  are  mixed together. The study  also focuses on this topic, other words idioms divided into. The main purpose of this paper, dictionary authors of the idioms is to be the guiding during material selection. On the other hand, words,  idioms,  separated  from  other  aspects  of  the  mold  shown,  aimed  to resolve  confusion  aboutidioms.  Idioms  mixed   with,  compound  words, proverbs,  prayers,  curses,  epigram.  Because  the structures  are  suitable  for  this.  Places  and  situations  where  they  are  used,  however,  is  different.  Structures of  meaning  and pronunciation  goals  are separate. First of all,  artful  expressions  you perform an  effective  and  appropriate  language. The  first  factor that  determines  the  for mation  and  meaning  of  metaphor, unvarying idioms. With the infinitive, noun phrase, ownership group, can be seen in the form of  the  adjective  clause  and  sentence.  However,  the  most  common  ones  are  those  in  the  form  of  the mastar group.  Fulfilled  briefly  describe  the  essential  concept.  Therefore,  the number  of  idioms in the form of the mastar is set. Most of the idioms alone does not, however, in the sentence the task is the winner. Each idiom is different from the degree of metaphor. Some idiom immediately  understandable, if  sometimes  difficult  to  understand  the metaphor  of  the  idiom.  Other  words  likens  these  features,  or separates  them.  The  article  was  distinctive  features.  Idioms  were  asked  to  take  the  lead  on  the employees.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu  çalışmada  bir  dil  bilimi  dalı  olarak  deyim  bilimi  ve  deyim  bilimin  inceleme  alanları tanıtılmıştır. Bunun ardından deyim kavramı açıklanarak deyimin sınırları belirlenmiştir. Deyimler   ile birçok  kalıp  söz  birbirine  karıştırılmaktadır.  Çalışmada  bu  konu  üzerinde  de  durulmuş,  diğer  kalıp sözlerden  deyimi  ayıran  ince  farklar  açıklanmaya  çalışılmıştır.  Yazıda  başlıca  amaç,  deyim  sözlüğü hazırlayanlara madde seçimi sırasında yol gösterici olmaktır. Öte  yandan, deyimlerin öteki kalıp sözler ile  ayrılan  yanları  gösterilmiş,  deyimler  konusundaki  kargaşayı  gidermek  hedeflenmiştir.   Deyimler, genellikle  birleşik  sözcükler,  atasözleri,  vecize,  dua,  beddua  gibi  kelimeler  ile  birbirine  karıştırılır. Çünkü  yapıları  buna  uygundur .  Ancak  kullanıldıkları  yerler  ve  durumlar  farklıdır.  Anlam  yapıları  ve söylenme amaçları birbirinden ayrıdır. Öncelikle deyimler dilin etkili ve sanatlı söyleyişine uygundur. Deyimlerin  oluşumunda  mecaz  değişmeyen  ve  anlamı  belirleyen  ilk  unsurdur.  Mastar  grubu,  isim tamlaması, iyelik grubu, sıfat tamlaması ve  cümle biçiminde görülebilirler. Ancak, en yaygın olanları mastar grubu biçiminde olanlardır. Karşılanan kavramı en kısa biçimde betimlemek esastır. Bu nedenle, mastar grubu biçiminde olan deyimlerin sayısı fazladır. Deyimlerin çoğu tek başına yargı taşımaz, ancak cümle içinde görev kazanır. Her deyimde mecazın derecesi farklıdır.  Kimi deyim hemen anlaşılır,  kimi deyimdeki mecazı anlamaksa zordur. Sıralanan bu özellikler ve benzerleri deyimleri diğer kalıplaşmış kelimeler ile birleştirir veya ayırır. Söz konusu özelliklerin dikkate alındığı bu makalede, ilgili özellikler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Böylece deyimler üzerinde çalışanlara yol gösterici olmak istenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :