Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devlet inşa sürecinde terörle mücadele sorunu: irak örneği ve türkiye üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Iraq  invaded  Kuwait  in  1990.  Thereupon,  Iraq  was  intervened  by  the  United  Nations  and expelled from the Kuwait territory. Following this period, Iraq was started to be overseen by the UN. In 2003, Iraq was invaded by the the United States on  the grounds of not adhering to the resolutions of the United Nations Security Council, promoting terrorism and producing Weapons Of Mass Destruction.Known as the Second Gulf War (2003), it was the war when the United States of America, lost its prestige and disregarded the UN and it was the war the legitimacy of which is controversial.After  American  intervention,  Iraq’s  infrastructure,  economy,  social  structure  and  the  state structure of Iraq collapsed. The reconstruction which was started under these ci rcumstances in Iraq has been  keeping  on  2012.  State-building  process  of  the  state  involve  a  series  of  social,  political  and economic structuring phases. Within this period, security vulnerability arose in the region and the region has turned into a activity area of terrorist organizations.Iraq and Turkey have similar historical, social, geographical and strategic connections. The latter Turkey, has been affected economically, socially and politically by the on going changes in Iraq. Particularly, the attacks of PKK terrorist organization based in rural northern Iraq have become a severe security problem for Turkey.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Irak,  1990’da  Kuveyt’i  işgal  etmiştir.  Bu  işgal  üzerine  Birleşmiş  Milletler (BM) tarafından Irak’a  müdahale  edilmiş  ve  Irak,  Kuveyt  topraklarından  çıkarılmıştır. Bunu  izleyen  süreçte  Irak,  BM tarafından  denetlenmeye  başlanmıştır.  Irak,  ABD tarafından  Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi kararlarına  uymadığı,  teröre destek  verdiği,  Kitle  İmha  Silahları  ürettiği  gerekçeleri  ile  2003’te  işgal edilmiştir.İkinci  Körfez  Savaşı  (2003)  olarak  adlandırdığımız  bu  savaş,  ABD’nin büyük  prestij kaybettiği, Birleşmiş Milletler’i devre dışı bıraktığı ve meşruiyeti tartışmalı olan bir savaştır. ABD  müdahalesi  sonrasında,  Irak’ın  alt  yapısı, ekonomisi,  sosyal  yapısı  ve  devlet  yapısı çökmüştür.  Irak’ta  bu  şartlar  altında başlatılan  devlet  inşa  2012’de  devam  etmektedir.  Devlet  inşa süreçleri,  ülkeler için  bir  dizi  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik  yapılanma  aşam alarını  içermektedir Bu süreçte bölgede güvenlik açığı doğmuş ve bölge adeta terör örgütlerinin eylem alanı gelmiştir. Irak  ve  Türkiye  benzer  tarihsel,  toplumsal,  coğrafi  ve  stratejik bağlara  sahiptir.  Türkiye, Irak’ta  yaşanan  gelişmelerden  ekonomik,  sosyal  ve siyasal  boyutta  etkilenmektedir.  Özellikle  Kuzey Irak kırsalında yerleşik PKK terör örgütünün eylemleri Türkiye için büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :