Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya öğretim programlarinda (1924’ten günümüze) atatürkçülük ve türk kültürü

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to investigate whether containing Turkish culture
and Ataturkism (Kemalism) of secondary Geography curricula or not. In this study,
document analysis which is one of qualitative inquiry methods was used.
The first Geography curricula, was developed in 1924, was a simple list of
subjects. Through these subjects there wasn’t any subject about Turkish culture or
Ataturkism. This situation was seen at the 1942 curriculum, which was prepared just as a photocopy of 1924 curriculum except of 12th grade’s Turkish Geography curricula that contains some subjects deal with Turkish culture. In 1957 curricula, this situation was protected and in the 1971 curricula Turkish culture was spread to all grades of high school. In 1973 curricula, subjects were extended and so Turkish culture was also got more references. The peak point of Turkish culture and Ataturkism was reached at 1982 and 1983 curricular. Ataturkism was added at 1983 curricula and this situation was protected until 2005. At 2005 curricula, Turkish culture and Ataturkism were still emphasized.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada 1924 yılından başlayarak Cumhuriyetten günümüze kadar yapılan
ortaöğretim Coğrafya programlarının Atatürk ilke ve inkılâplarına yer verip vermeme
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden
doküman incelemesi kullanılmıştır. İlk olarak 1924 yılında hazırlanan Coğrafya Öğretim Programı, konular listesi olmaktan öteye gidememiştir. Bu programda yer alan konular arasında Türk kültür ve Atatürkçülük konularıyla ilişkili içerik olmadığı görülmektedir. Bu durumun 1942 yılında tekrar baskı gibi hazırlanan programda da aynen devam ettiği, ancak içerik olarak lise 3.sınıfta yer alan Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilgilerin eklenmesiyle Türk Kültürü’nün izlerine yer verildiği görülmüştür. 1957 yılında da durum değişmezken 1971 programında Türk kültürü konusunun lisenin tüm sınıflarına yayıldığı görülmüştür. 1973 programında da bu şekilde ve genişletilerek verilen Türk kültürü ve Atatürkçülük konularının zirve noktasına 1982 ve 1983 programlarında çıkıldığı görülmektedir. 1983 programında Atatürkçülük konusuna ilk defa değinildiği görülürken oran 2005 yılında geliştirilecek olan programa kadar değiştirilmeden varlığını sürdürmüştür. 2005 yılındaki programa bakıldığında ise, programda Türk kültürü ve Atatürkçülük konularına ağırlık verilmeye devam edildiği görülmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :