Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya eğitiminin sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından önemi

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde doğaya karşı yapılan bilinçsizce müdahaleler, ekosistem dengelerinin bozulmasına ve küresel ölçekte ekolojik sorunlara neden olmuştur. Ġnsanların yaşam alanlarına ciddi zarar verdiği bu çağda, doğaya karşı duyarlı bireylerin yetiştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayıcı önemli faktördür. 21. yüzyılda uluslar arası ilişkilerde çevreye saygı en temel değerlerden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle eğitim kurumlarına ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Eğitim kurumlarında farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmekle birlikte, her alanın sürdürülebilir kalkınma açısından yükleneceği görevler bulunmaktadır. Bireylerin çevreye yönelik bütün davranışlarının etkisinin kendi çocuklarına ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunan bireylere yansıdığının farkında olmalarında, doğaya karşı saygılı olmalarında ve bu konuda motive edilmelerinde coğrafya eğitimine büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmada, coğrafya eğitiminin sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel bir desene sahip olup, doküman ve içerik analizine uygun olarak yapılmıştır. Çalışmada sürdürülebilir kalkınma eğitimi için neden coğrafya eğitimi? Sorusuna sürdürülebilir kalkınma eğitimi konusunda atılmış olan uluslar arası önemli adımlar hakkında bilgiler verilip; coğrafyanın konusu, kullandığı araştırma yöntemleri, araç-gereçleri, düşünce ilkeleri, bakış açısı ve düşünme becerileri açısından açıklamalarda bulunularak cevap aranmıştır. Ayrıca Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nın genel amaçları, vizyonu ve her sınıf kademesi için ayrı olarak belirlenen kazanımları sürdürülebilir kalkınma eğitimine olan katkıları ortaya konacak şekilde incelenmiştir. Araştırma sonucunda coğrafya eğitimi aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma eğitiminin daha etkili bir şekilde verilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In our day, our unconscious interventions to the nature in conjunction with development of science and technology caused ecosystem balances and let global scale problems arise. In this epoch, where the humanity damages the life space severely, raising nature-sensitive individuals is an essential factor for securing sustainable development. Respect for the nature constitutes one of the most important factors of international relations of 21th century. In this context, serious responsibilities fall to education organizations. In addition to educational activities of different branches in educational organizations; there are missions related to the sustainable development that each branch should assume. In this connection, geography should assume great responsibility in helping individuals to become aware of the fact that their attitudes towards environment is reflected upon their own children and other individuals of various regions of the world and also in motivating them for this. In this research, it is aimed to reveal the importance of geography education in terms of sustainable development education. The research has a qualitative pattern and made due to the document and content analysis. In this study, it was strived to find answers for the question "Why geography education for sustainable development training", by providing information about the international steps, that was taken about sustainable development training and making explainations in terms of geography's subject, its research methods, and thinking skills. Besides Geography Lecture Teaching Program's general purposes, vision and gains, which are determined specially for each grade level, are studied in such a way, that it reveals the contribution for the sustainable development training. In the end of the the research, some suggestions are made for giving the sustainable development training more effectively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :