Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk istismarinin sosyal paylaşim platformlarinda temsil biçimleri: pozanti cezaevinde kalan çocuklar örneğinin ekşi sözlük’te sunumu

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Child  abuse  is a  concept  which has  different  dimensions  such as  physical,  sexual,  emotional and economic. As the other issues about children, child abuse also is a sensitive issue that should be considered in the context of the children rights and childhood. International documents on the children rights make not only states but also citizens, families and media responsible for save of children rights. Therefore,  social  networking  platforms  on  the  internet  is not  a  free  space  from sensitivity  should  be shown on children rights. Main purpose of this study is to discuss in what ways child abuse is discussed on  social  networking  platforms. For  the  theoretical  part  of  the  study;  meanings  assigned  to  children throughout the  historical  development  process,  child  a buse,  children‟s  rights,   internet  as a  new  and pluralist public space  and ideas on the representation of children were analyzed through an analytical point of view. As for the method and practice part of the study how the abuse/rape and violence claims about the  children in  Pozantı Juvenile  Hall  which remained  on the agendas  of  both  press  and  politics  were represented on Ekşi Sözlük was analyzed through T. Van Dijk‟s discourse analysis method. 

Özet İngilizce :

Çocuk istismarı, fiziksel, cinsel, duygusal ve  ekonomik boyutları olan çok  yönlü bir kavramı ifade  etmektedir.  Çocukları  ilgilendiren  her  konuda  olduğu  gibi, istismar olayı  da  çocuk  hakları  ve çocukluk  durumu  göz  önünde  bulundurularak değerlendirilmesi  gereken  hassas  bir  konudur.  Çocuk hakları konusundaki uluslararası belgeler, hakların sağlanması ve korunması konusunda sadece devlete değil, vatandaşlara, ailelere ve medya gibi toplumun farklı katmanlarına da görevler yüklemektedir. Busebeple  internetteki  sosyal  paylaşım  platformlarını çocuk  hakları  konusunda  gösterilmesi  gereken hassasiyetten  azade  bir  alan olarak  göremeyiz.  Bu  çalışmanın  temel  amacı;  çocuk  istismarı  olayının sosyal  forum  sitelerinde hangi  çerçevelerde  tartışıldığını  ele  almaktır.  Çalışmanın kuramsal  kısmında, tarihi gelişim süreci içinde çocuğa yüklenen anlamlar, çocuk istismarı, çocuk hakları, yeni ve çoğulcu kamusal alan olarak internet ve çocuğun temsili ile ilgili düşünceler analitik bakış açısıyla irdelenmiştir. Çalışmanın  yöntem ve  uygulama  kısmında  ise,  basının  ve  siyasetin  gündeminde  uzun  süre önemli bir  yer  tutan  Pozantı  Cezaevinde  kalan  çocuklara  ilişkin  gerçekleştirildiği  iddia edilen taciz/tecavüz  ve  şiddet  iddialarının  Ekşi  Sözlük‟te  nasıl  sunulduğu  T.  Van Dijk‟ın  söylem  analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :