Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çin çalgilarinin geleneksel “ba yin” siniflandirmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Since the ancient time China is known as a country of music and ceremonies.  The social and educational role of music in Chinese society was very important: it was believed that it helps on the one hand in the country’s management, on the other hand in the people’s education.  The cosmological and socio-political understanding of music was typical  for the ancient Chinese.  It was believed that musical tones correspond to the different elements of the universe and all things interact to each other on the basis of communication, similar to the musical consonances. The oldest musical instruments which  were found in China date back to the V-IV millennia BC.  They are the various kinds of  whistles and bone pipes.  Relating  to  that  time  the  spherical  clay  ocarinas,  lithophones,  bronze  bells  and  other  musical instruments  were  found  during  the  archaeological  excavations.  There  are  some  textual  confirms  of  a significant  increase  in  the  number  of  musical  instruments  in  the  Zhou  dynasty.   A  variety  of  rattles, scrapers, stringed instruments, flutes etc.  were indicated.  During that period, there were classification “ba yin” (eight sounds)  -  the traditional musical instruments’ division to eight categories depended on the material from which they  were entirely  or in large part made. The first mention of this system in connection with musical instruments occurs in the  “Guo yu”, which says that they should be made with the  principles  of  sounds’  consistency,  so  that  the  instruments’  sounds  will  harmonize  to  the   “eight winds.”

Özet İngilizce :

Çin eski çağlardan beri müzik ve törenler ülkesi olarak bilinmektedir. Müziği her türlü erdemin kaynağı gören ve ruhun eğitilmesinde büyük etken olduğuna inanan Eski Çinliler, onu savaşlarda, dinsel törenlerde,  hastalıklar  tedavisinde  ve  günlük  yaşamda  kullanırlar.   Çinlilere  göre  insanın  davranış  ve duygularını  etkileyen  müzik  yönetimin  ve  düzenin  de  temeli  sayılmıştır.  Genelde  Eski  Çinliler  için müzik tipik bir kozmolojik ve sosyo-politik anlayıştır. Arkeolojik kazılardan Çinlilerin zengin bir müzik yaşamına ve çeşitli çalgılara  sahip oldukları belli oluyor. En eski Çin çalgıları M.Ö 5. -4. binyıllara ait edilir. Yapılan kazılarda küre şeklinde olan kil okarinalar, lithophone’lar, bronz çanlar ve diğer çalgılar bulunmuştur.  Bu çalgıların daha çok Zhou hanedanlığı döneminde sayısında önemli artış olduğu ve bu dönemde  “ba  yin”  (sekiz  tını)  adlı  geleneksel  çalgı  sınıflandırmasının  ortaya  çıktığı  görülür.   Ba  yin sınıflandırmasında çalgılar tamamen veya kısmen yapıldıkları malzemeye göre ayrılır.   Bu sınıflandırmahakkında  ilk  defa  “Guo  yu”  kitabında  söz  edilerek  çalgıları  birbirleriyle  ses  tutarlılığı  ilkelerine  göre yapılması ve onların “sekiz rüzgarla” uyumluluk gerektirdiği söyleniyor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :