Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağatay türkçesinde oğuzca özellikler ve benzerlikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Oğuz Türkçesinin metinleri XIII. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. Bu yazıda kısaca Oğuzların geçmişleri ve önemli dil özellikleri tanıtıldı. Çağatayca yazılan divanlardaki Oğuzca özellikler tablolar hâlinde gösterildi. Müşterek Orta Asya Türkçesi devam ederken Oğuz Türkçesi giderek güçlenmiştir. Eski Türkçeden itibaren Oğuz Türkçesinin izleri görülmektedir. y- Türkçesinin en önemli kolu Güneybatı (Oğuz) koludur. -ġ‟nin erimesi ve -(y)UbAn zarf-fiilinin kullanılması Oğuzca için karakteristik bir özelliktir.

Özet İngilizce :

The discovery of the texts written in Oghuz Turkish dates back to the late 13th century. This study presents the history and the important language characteristics of the Oghuz Turks. The properties pertaining to the Oghuz Turkish in diwans written in Chagatai has been shown in charts.While the common Turkish of Central Asia persisted, Oghuz Turkish grew stronger. One can remark the traces of Oghuz Turkish since Old Turkish. The most important branch of the Turkish of y- is the southwest one (Oghuz Turkish). The disappearance of -ġ and the use of adverb -(y)UbAn are among the characteristics of the Oghuz Turkish.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :