Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Binary-multiple words and forms in mamluk and kipchak written in the field of mamluk and kipchak in the king\\\'s dictionary having six languages

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Kral'ın Sözlüğü adlı eser 14. yüzyılda Yemen'de Resul Hanedanından Al-Melik al-Afdal al- Abbas b. Ali tarafından hazırlanmış 6 dilli (Arapça, Farsça, Türkçe, Yunanca, Ermenice ve Moğolca) bir sözlüktür. Bu çalışmada eserin Türkçe kısımlarında yer alan ikili-çoklu karışık kelime ve şekiller incelenmektedir. Karışık örnek ve şekiller: e- : i- ; -e- : -i-, -a- : -u- ; -a- : -ı- ; -e- : -i- : -ı- : -u- : -i- : -ü-, b- : m-, p- : m- ; p- : b-, -d-, -ḏ- : -y-, ñ : n, t- : d- ; -t- : -d- ; -t : -d, ṭ : t, -ḳ- : -ḫ-, y- : Ø ; -y : Ø, -ġ, -g : Ø, b- : Ø, t- : Ø, bol- : ol- ve diğer örnekler. Kral'ın Sözlüğü adlı eser Memlûk coğrafyasında 14. yüzyılda da karışık lehçe özelliklerini yansıtması bakımından dikkat çekicidir.

Özet İngilizce :

The book called as The King's Dictionary with 6 languages (Arabic, Persian, Turkish, Greek, Armenian and Mongolian) having been prepared by Al- Melik al Afdal-Abbas b. Ali from Rasul's dynasty in Yemen in 14th Century is a dictionary. Binary-multiple words and forms which are placed in Turkish part of this work of art are analyzed. The examples complicated and forms: e- : i- ; -e- : -i-, -a- : -u- ; -a- : -ı- ; -e- : -i- : -ı- : -u- : -i- : -ü-, b- : m-, p- : m- ; p- : b-, -d-, -ḏ- : -y-, ñ : n, t- : d- ; -t- : -d- ; -t : -d,ṭ : t, -ḳ- : -ḫ-, y- : Ø ; - y : Ø, -ġ, -g : Ø, b- : Ø, t- : Ø, bol- : ol- and other examples. The King's Dictionary is a remarkable work because of reflecting the features of mixed dialects in the14th century in Mamluk's geography.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :